De bouwwerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit art. 5 lid 2 Bblb blijkt dat de bouwwerken die op grond van art. 3 lid 1 Bblb bouwvergunningsvrij zijn, licht-bouwvergunningplichtig zijn als ze niet aan de in art. 3 lid 1 Bblb genoemde kenmerken voldoen. Voor een bouwwerk van beperkte omvang op een erf, antenne of nutsgebouw, of een gebo.uw voor het telecommunicatieverkeer, het winkel huren eindhoven openbaar vervoer of wegverkeer gelden hoogte-en oppervlakte-eisen. Voldoen ze daaraan, dan zijn ze licht-bouwvergunningplichtig. Zo niet, dan is een reguliere bouwvergunning nodig (art. 5 lid 2 Bblb). Uit art. 5 lid 3 Bblb blijkt dat een speeltoestel of tuinmeubilair van lichtbouwvergunningplichtig tot regulier-bouwvergunningplichtig wordt als het object 5 m of hoger is. Is het lager dan ·3 m respectievelijk 2 m, dan is het bouwvergunningsvrij. Uit art. 6 Bblv blijkt dat altijd licht-bouwvergunningplichtig is het bouwen van een 1 balkon, mits winkel huren den haag de bruto-oppervlakte minder is dan 2 m2; 2 vloerafscheiding op een balkon of dakterras; 3 zonwering bij andere gebouwen dan woningen en woongebouwen en 4 op de grond staande reclamezuil. Een balkon groter dan 2 m2 is regulier-bouwvergunningplichtig. Het bouwen van een afscheiding tussen balkons of dakterrassen (een privacyscherm) is bouwvergunningsvrij evenals een zonwering bij een woning (art. 3 lid 3 onder e en f Bblb).
De lichte bouwvergunning kent minder weigeringsgronden dan de reguliere bouwvergunning. De weigeringsgronden zijn beperkt tot de gronden genoemd in art. 44 lid 1 onder a, c, d, e en f Wonw. Op bouwtechnische gronden kan een lichte bouwvergunning alleen winkel huren haarlem worden geweigerd voor zover de Bouwbesluit-voorschriften betrekking hebben op constructieve veiligheid (art. 44 lid 3 Wonw).
6.2.3 Criteria voor bouwen zonder bouwvergunning of met een lichte of reguliere bouwvergunning Uit tabel 6.1 kan worden afgeleid wanneer bouwen zonder bouwvergunning is toegestaan en wanneer een lichte of een reguliere bouwvergunning benodigd is. In de meest rechtse kolom in de tabel staat vermeld of het bouwplan bouwvergunningsvrij is (‘Vrij’), of winkel huren tilburg¬†licht-bouwvergunningplichtig is (‘lichte bv’) of regulier-bouwvergunningplichtig is (‘reguliere bv’).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *