Wetenschappelijke definitie of maatstaf

Gerelateerde afbeelding

Maar zelfs als Harris gelijk heeft en alle mensen het geluk zo hoog hebben zitten, dan is het in de praktijk nog steeds extreem moeilijk om ethische disputen op te lossen met dit inzicht, vooral omdat we geen wetenschappelijke definitie of maatstaf voor geluk hebben. Denk wederom eens aan de Drieklovendam. Zelfs als we het erover eens zijn dat het uiteindelijke doel van dat project het vergroten van het geluk in de wereld is, hoe kunnen we dan weten of het opwekken van goedkope elektriciteit wereldwijd meer bijdraagt aan het geluk dan het beschermen van traditionele levenswijzen of het redden van kantoor huren eindhoven de zeldzame Chinese rivierdolfijn? Zolang we de mysteriën van het bewustzijn nog niet hebben ontraadseld, kunnen we geen universele maatstaf voor geluk en leed ontwikkelen en weten we niet hoe we het geluk en het leed van verschillende individuen tegen elkaar moeten afzetten, laat staan dat van andere soorten. Hoeveel eenheden geluk worden er gegenereerd als een miljard Chinezen goedkopere elektriciteit krijgen? Hoeveel eenheden ellende worden er geproduceerd als een complete dolfijnensoort uitsterft? Zijn geluk en ellende überhaupt wel wiskundige entiteiten die kunnen worden opgeteld of afgetrokken? Een ijsje eten is aangenaam, de ware liefde vinden is nog aangenamer. Als we maar genoeg ijs eten, zou het cumulatieve plezier daarvan dan ooit de vervoering van ware liefde kunnen benaderen? De wetenschap kan dus veel meer aan ethische discussies bijdragen dan wij meestal denken, maar er is een grens die wetenschappers niet kunnen overschrijden, nog niet althans. Zonder de sturende hand van een of andere religie is het onmogelijk om grootschalige sociale ordes in stand te houden. Zelfs universiteiten en laboratoria hebben religieuze steun nodig. Religie levert de ethische rechtvaardiging voor wetenschappelijk onderzoek en krijgt in ruil daarvoor invloed op de wetenschappelijke agenda en het gebruik van kantoor huren haarlem wetenschappelijke ontdekkingen. Je kunt de geschiedenis van de wetenschap dus niet begrijpen als je de religie buiten beschouwing laat. Wetenschappers staan er zelden bij stil, maar de wetenschappelijke revolutie is begonnen in een van de meest dogmatische, intolerante en religieuze samenlevingen uit de geschiedenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *