Werving

Gerelateerde afbeelding

Werving heeft betrekking op het aantrekken van mogelijke kandidaten voor bepaalde functies. De personeelsafdeling zal veelal de medewerkers voor ‘lagere’ functies aarnrekken via bepaalde standaardprocedures, bij voorkeur in overleg met de afdeling waar de medewerkers hun werkkring zullen vinden. Het aantrekken van ‘hoger’ leidinggevend kader voor sleutelfuncties in de organisatie of het aantrekken van directiemedewerkers gebeurt meestal niet door de personeelsafdeling. Hiervoor worden veelal externe bureaus of ‘headhurners’ ingeschakeld die de directie of de Raad van Commissarissen van advies dienen. Een belangrijk document bij het voorbereiden van een werving is kantoorruimte huren eindhoven de functiebeschrijving. Een functiebeschrijving geeft mogelijke kandidaten voor een functie informatie over wat in die functie gedaan moel worden. In een op te stellen personeelsadvertentie is het dan van belang functierelevante zaken uil de functiebeschrijving le halen en deze zo concreet mogelijk te vertalen in functie-eisen. Dil betekent dat aangegeven moet worden hoe de functie vervuld moet worden: wat een individu moet kennen, kunnen en zijn om het werk met succes te verrichten.
In een goede personeelsadvertentie zullen naast de naam en de aard van de onderneming of instelling de plaats van vestiging en de omvang van de kantoorruimte huren den haag organisatie dan ook voorkomen: de functienaam, de functieomschrijving, de functie-eisen en de arbeidsvoorwaarden. Voorts dienen naam en telefoonnummer van de eventuele contactpersoon vermeld te worden en is het ten slotte goed kandidaten informatie te geven over de sollicitatieprocedure en de wijze waarop gereageerd moet worden (inclusief sluitingsdatum). Dit alles geeft een sollicitanl de informatie die hem of haar in staat stelt een zinvolle sollicitatie te doen.
Selectie Selectie is het proces waardoor kantoorruimte huren haarlem uit degenen die voor vervulling van een bepaalde functie in aanmerking komen de meest geschikte persoon wordt gekozen. ‘Geschikt’ heeft hierbij niet alleen betrekking op vakbekwaamheid, maar bijvoorbeeld ook op persoonlijkheidsfactoren. Vaak wordt een kandidaat na eerste selectie aan een psychotechnische test onderworpen om een zo volledig mogelijk beeld van de persoon te krijgen. Een dergelijke kantoorruimte huren tilburg test is dan te beschouwen als een hulpmiddel dat overigens geen ‘harde’ garanties biedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *