waardevaststelling

 waardevaststelling

Bij de  goedkoop kantoor huren Den Haag waarde in het economisch verkeer wordt, ongeacht de feitelijke situatie, uit gegaan van de volgende veronderstellingen (de zogenaamde ‘ficties’): de  kantoor huren eindhoven airport volle en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen en de verkrijger kan het object in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in gebruik nemen. Daarnaast moet worden uitgegaan van de meest geschikte wijze van verkoop na de beste voorbereiding. Bij de waardebepaling mogen de volgende feitelijkheden wel/niet worden meegenomen:
Wel rekening houden met: • erfdienstbaarheden • anti-speculatiebeding met kettingbeding • huidig en reëel toekomstig bestemmingsplan • burenrecht • kapverboden
Niet rekening houden met: • recht van vruchtgebruik • recht van erfpacht • recht van gebruik en bewoning • huurbeschermings- maatregelen • duur huurovereenkomsten • recht van terugkoop • conservatoir beslag
Het  bedrijfsruimte te huur Tilburg aantal transacties van niet-woningen is beperkt. Daarnaast verschillen ze sterk in aard en omvang en zijn ze slechts bij uitzondering met elkaar te vergelijken. In tegenstelling tot de waardebepaling voor woningen kan de vergelijkingsmethode op basis van verkoopprijzen dus maar beperkt worden toegepast voor de waardebepaling van niet-woningen.
Voor de vaststelling van de waarde in het economisch verkeer van niet- woningen geeft de Waarderingsinstructie drie methoden aan: de  kantoorruimte te huur haarlem centrum vergelijkingsmethode, de kapitalisatiemethode en de ‘discounted cash flow’- methode (DCF-methode).
299

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *