Voorschriften bij milieuvergunningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorschriften bij milieuvergunningen kunnen zelf regelingen bevatten op grond waarvan een nader besluit nodig is, bijvoorbeeld een nadere eis. Art. 8.13 lid 1 onder f Wm maakt het mogelijk dat een ander bestuursorgaan zo’n nadere eis stelt. Het moet kantoor huren eindhoven gaan om detaillering van de vergunningsvoorschriften.
In tegenstelling tot de nadere eis (de detaillering) waarvoor het in art. 8.13 Wm mogelijk wordt gemaakt dat die door een ander bestuursorgaan kan worden gesteld, kan een ander nader besluit (zoals een ontheffing, die geen detaillering betreft maar een kantoor huren den haag hoofdzaak, zoals een bepaald voorschrift bij een vergunning) alleen afkomstig zijn van het vergunningverlenend bestuursorgaan zelf (zie ABRvS 15 januari 1999, AB 1999/298).
9.5.9 Aanwijzing door de minister
De minister kan in het algemeen belang een aanwijzing geven betreffende de op de aanvraag milieuvergunning te nemen beslissing, die bindend is (art. 8.27 Wm). Hij kan de aanwijzing ook geven indien de vergunning al is verleend. Tevoren moet hij met kantoor huren haarlem het bevoegd gezag overleg plegen. Zijn voornemen moet hij meedelen aan de Staten-Generaal. Het is de bedoeling dat het geven van aanwijzingen een uitzondering zal zijn: het is een mogelijkheid voor de minister om in kantoor huren tilburg te grijpen als een milieuvergunning dreigt te worden verleend of is verleend en daardoor strijd ontstaat met het Nationaal Milieubeleidsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *