Voorraad als buffer

Voorraad als buffer
Wanneer de aanvoer van grondstoffen stagneert, kan het verwerkingsproces dankzij de aanwezigheid van een voorraad grondstoffen voorlopig ongestoord worden voortgezet. Wanneer de afzet tijdelijk stokt, hoeft de productie niet ogenblikkelijk te worden gestaakt, omdat de voort te brengen
producten op voorraad kunnen worden gelegd. Wanneer de productie door technische storingen wordt lamgelegd, hoeft de verkoop niet direct te worden gestaakt, omdat kantoor huren eindhoven geleverd kan worden uit de – hopelijk aanwezige – voorraad.
Dergelijke voorbeelden kunnen ook worden uitgebreid tot de schakels in het distributiekanaal: doordat de grossier relatief hoge voorraden aanhoudt, kan de detaillist volstaan met een betrekkelijk kleine voorraad; omdat de detaillist toch nog enige voorraad aanhoudt, hoeft de grossier hem kantoor huren den haag niet elke dag goederen te bezorgen enzovoort.
264 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Hiermee hebben we aangegeven dat voorraden de mogelijkheid bieden bepaalde deelprocessen los te koppelen in een bedrijfskolom. Tegen dit relatieve voordeel moeten de kosten van het voorraadbeheer worden afgezet. Als hulpmiddel bij dit afwegingsproces is er een aantal modellen ontwikkeld. Voor een producent spreekt men dan over het bepalen van de optimale (productie)seriegrootte; voor kantoor huren haarlem een distribuant gaat het over de bepaling van de optimale bestelgrootte. Die onderwerpen zijn besproken in hoofdstuk 4. Wie in staat is over verscheidene perioden de vraag naar een product betrouwbaar te voorspellen, kan door middel van distribution requirements planning (DRP-I) een betere vorm van voorraadbeheer in een distributiekolom realiseren. De genoemde onderwerpen kunnen worden aangemerkt als de belangrijkste instrumenten voor het voorraadbeheer gereed product die ter beschikking kunnen staan kantoor huren tilburg van een manager distributielogistiek.
TUSSENVRAAG 7.1 Kijk nog eens naar de casus aan het begin van hoofdstuk 1: Logistiek is de kunst van het slim organiseren. Hoe kan het voorraadbeheer in een distrivutiekanaal daaraan bijdragen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *