Verplichte ondersteuning door de Arbodienst

Gerelateerde afbeelding

Arbo-investering betaalt zich terug De Nederlandse overheid is er blijkbaar nog niet van overtuigd, maar volgens de brancheorganisatie van Arbodiensten, BDA, hebben bedrijven die minimaal 400 euro investeren in Arbomaatregelen met minder ziekteverzuim te kantoorruimte huren eindhoven maken. Bedrijven die minder uitgeven, hebben juist een hoger ziekteverzuim. Volgens een eind 2001 gehouden onderzoek van de BOA geven bedrijven fors meer uit aan Arbomaatregelen dan drie jaar eerder. Gemiddeld besteedde een werkgever 127 euro per werknemer aan Arbodienstverlening. Bron: Gids voor Personeelsmanagement, mei 2002, p. 9 De grootste stijging vond plaats in de sector zakelijke dienstverlening, waar de uitgaven in drie jaar tijd met 146% stegen. Ook de bouw is een forse stijger met een toename van 79%. Het onderwijs is de enige sector waar minder is uitgegeven dan in 1998. Dat past in het beeld dat de overheid de uitgaven kantoorruimte huren den haag aan arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim sinds dat jaar met 13% heeft verlaagd. In 2001 betekende dit dat nog maar zeventig euro per werknemerw erd uitgetrokken.
In veel gevallen heeft de OR, uit doelmatigheidsoverwegingen, een vaste commissie ingesteld, waaraan een aantal bevoegdheden is gedelegeerd. Zoals voor alle vaste OR-commissies geldt de bepaling dat de meerderheid van de commissie uit OR-leden moet bestaan en de overige leden binnen de organisatie werkzaam moeten zijn. Volgens de Arbowet kunnen arbeidsorganisaties kantoor huren per uur haarlem waar geen OR is ingesteld, verplicht worden een zogenoemde Arbocommissie in te stellen. Deze Arbocommissie moet door de werknemers door verkiezingen uit hun midden worden samengesteld.
Verplichte ondersteuning door de Arbodienst De Arbowet schrijft voor dat de werkgever zich bij de nakoming van zijn Arbozorgverplichtingen moet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers, door andere deskundige personen of door één of meer externe diensten. Ook een combinatie van deze drie groepen is mogelijk. Voor een aantal specifieke taken moet een werkgever zich evenwel door een in- of externe Arbodienst laten ondersteunen. Deze taken – het basispakket zijn: inventarisatie en kantoorruimte huren tilburg evaluatie van alle risico’s die het werk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt en het geven van advies over de vervolgaanpak; begeleiding van zieke werknemers: zogenaamde verzuimbegeleiding en reïntegratie van langdurig zieke werknemers; aanstellingskeuringen en vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers; arbeidsgezondheidskundig spreekuur voor werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *