verkopers belangen

Het is dus in het  goedkoop kantoor huren Den Haag belang van de verkoper dat er bij verkoop binnen de her- zieningsperiode wordt geopteerd voor een met BTW belaste verkoop. De verkoper zal anders immers de ‘te veel’ in aftrek gebrachte BTW moeten terugbetalen. Voor de koper is het in beginsel nadelig, zelfs als hij ondernemer is en hij de in rekening gebrachte BTW weer kan verrekenen. Op het  Bedrijfsruimte te huur te Tilburg moment van aankoop begint immers voor hem een nieuwe herzie- ningsperiode van tien jaren waarbinnen hij rekening moet houden met een eventuele verrekening van BTW als weer wordt verkocht. In de praktijk hanteert de verkopende partij vaak twee prijzen: een lage prijs indien wordt gekozen voor een met BTW belaste levering en een hoge prijs indien dit niet het geval is. Het verschil tussen beide komt overeen met de BTW die de kantoor huren eindhoven airport verkopende partij dient terug te betalen. Aan het einde van de herzieningsperiode is dit bedrag relatief gering en zullen partijen in de meeste gevallen afzien van een met BTW belaste levering.
Om te opteren voor een met BTW belaste levering, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Naast een aantal procedurele voorwaarden is de belangrijkste voorwaarde dat de koper het onroerend goed gebruikt voor prestaties waarvoor minimaal 90% recht op aftrek van BTW bestaat gedurende het boekjaar van levering en het daaropvolgende boekjaar2.
Het is mogelijk een gedeelte van het onroerend goed, bijvoorbeeld het kantoorpand huren Haarlem gedeelte waarvoor de koper verrekenbare prestaties verricht, met BTW belast te leveren en het resterende gedeelte vrijgesteld van BTW. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde gedeeltes van een kantoorverzamelgebouw wat de BTW betreft als aparte leveringen worden beschouwd.
Bij het benutten van de optie van een belaste levering wordt de BTW- heffing verlegd van de verkoper naar de koper3. De koper is dus de BTW direct verschuldigd aan de fiscus en niet, zoals gebruikelijk, aan de verko

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *