Verdeling objecten naar gemiddelde huurprijs

Verdeling objecten naar gemiddelde huurprijs Totaal West 2 1 14 7 6 2 2 2 3 1 27* 13 Oost 1 2 2 6 Zuid Noord 4 2 2 4 4 * Object 9129 is in d it overzicht niet meegenomen, omdat het pand leegstaat. De huurder(s) zijn hierdoor nog niet bekend. Regio West kent een gelijkmatige spreiding van bedrijfspand huren eindhoven de objecten over verschil lende huurprijscategorieĆ«n, maar de nadruk ligt op het goedkopere segment. Regio Zuid kent alleen objecten in de goedkopere huurklasse. Regio Noord bevindt zich in het middensegment. Bouwjaar Voor 1 986 1 986 t/m 1 990 1 991 t/m 1 996 1 996 t/m 2000 2001 en later Totaal bedrijfsruimte huren den haag Verdeling objecten naar bouwjaar Totaa l West Oost 6 3 2 7 3 6 3 2 4 2 5 3 1 28 14 6 Zuid Noord 1 2 2 4 4 De vastgoedportefeuille is gespreid over versch i l lende bouwjaarklassen. In de regio Zuid zijn alle objecten na 1 986 gebouwd. De overige regio’s bevatten ook oudere objecten. Kantoorpanden Bedrijfsrui mten Winkelpanden Woningen Totaal 1 72 Verdeling objecten naar type gebouw en regio Totaa l 28 28 West 14 14 Oost 6 6 Zuid 4 4 Noord 4 4 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.2 De vastgoedportefeuille is zeer slecht gespreid over de verschil lende sectoren in de vastgoedmarkt. Vastgoedbedrijf Post HTO B.V. heeft zich gespecialiseerd in kantoorbelegg ingen. De portefeuille bedrijfspand huren haarlem Ā bestaat daarom a l leen u it kantoorpanden. De kantorenmarkt is, samen met de bedrijfsruimtenmarkt, de meest cycl ische markt op de vastgoedmarkt. H ierdoor is de portefeu ille zeer gevoelig voor de komende omslag op de kantorenmarkt. Uit de beschrijving van het bezit is eenvoudig af te leiden in welke markten de vastgoedorganisatie actief is. De vastgoedmarkt is op te delen in sectoren (bijvoorbeeld de kantoren-, winkel-, bedrijfsruimtenmarkt en woningmarkt) en regio’s. Zo blijkt het Vastgoedbedrijf Post HTO B.V. alleen op de Nederlandse kantorenmarkt actief te zijn. In C.A.J. van Beukering, M.M.H.M. Donkers en F. Oevering, Vastgoed, bedrijfspand huren Tilburg Markt en Ruimte gaan we uitvoerig in op de verschillende vastgoedmarkten. Centraal staat hier de prijsvorming op vastgoedmarkten, zowel op de lange als korte termijn. De prijsvorming wordt bepaald door de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Uit een historisch overzicht bleek vervolgens dat de vraag- en aanbodverhoudingen onderling en in de tijd sterk kunnen veranderen. Met andere woorden: niet alle vastgoedmarkten zijn altijd en overal even aantrekkelijk. Factoren die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen zijn bijvoorbeeld het aantal spelers op de markt en de omvang van deze spelers, de marktverhoudingen, het trendmatige verloop van de huren en de reikwijdte van de markt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *