vastgoed

vastgoed

 

De eerste methode komt alleen in aanmerking voor de honorering van standaardwerkzaamheden voor een bouwproject. Een nadeel ervan is dat er een goedkoop kantoor huren Den Haag  directe relatie gelegd wordt tussen de financiële omvang van een project en de betaling aan de architect. Hierdoor wordt de architect niet echt gestimuleerd tot kostenbewust ontwerpen.

COMMERCIEEL VASTGOED

Auteursrecht Op het ontwerp van een architect bestaat op grond van de Auteurswet en de SR auteursrecht. Het ontwerp moet hiertoe wel een zekere mate van originaliteit bezitten, maar hieraan worden in de rechtspraak geen hoge eisen gesteld. Het auteursrecht geeft de architect het uitsluitend recht om het ontwerp en dergelijke openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit recht verschaft de architect een bedrijfspand huren Tilburg  sterke positie tegenover de opdrachtgever. Deze heeft namelijk de toestemming van de architect nodig voor het doen uitvoeren van het ontwerp, aangezien dit te beschouwen is als een openbaarmaking. Daarnaast heeft de architect het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk. Hierna zal aan de hand van literatuur en jurisprudentie aandacht besteed worden aan de auteursrechten van een architect in relatie tot het wijzigen dan wel het slopen van een bouwwerk. a. Wijziging van een bouwwerk
Bij wijziging van een bouwwerk wordt onderscheid gemaakt tussen wijzigingen die aangemerkt moeten worden als een misvorming of verminking en overige wijzigingen. De laatste zijn toegestaan, mits ze van zodanige aard zijn dat het van de architect niet redelijk zou zijn zich daartegen te verzetten.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een eigenaar die naderhand bepaalde wijzigingen wil aanbrengen en de architect die dan een beroep doet op de bepalingen van de Auteurswet. In zo’n geval zullen het belang van de architect bij ongerepte instandhouding van zijn creatie en dat van de eigenaar bij aanpassing in verband met gewijzigde omstandigheden tegen elkaar afgewogen worden. Wijzigingen die als misvorming of verminking moeten worden aangemerkt, zijn zonder meer niet toegestaan. Daarbij vindt geen belangenafweging plaats. De wet stelt wel als eis dat (mogelijke) nadelige gevolgen voor de architect als het gaat om eer, naam of zijn waarde als maker, aantoonbaar zijn.
Een architect kan bij overeenkomst afstand doen van het recht zich te verzetten tegen een wijziging in het werk. Het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of andere aantasting blijft altijd in het bezit van de architect; hij kan hier geen afstand van doen.
Conclusies uit de rechtspraak Als een architect een wijziging aan een gebouw dat hij ontworpen heeft, wenst te voorkomen, zal zijn vordering altijd primair gegrond zijn op een
 BOUW- EN AANBESTEDINGSRECHT

misvorming, verminking of andere aantasting, omdat daarbij geen belangenafweging plaatsvindt. Bij een belangenafweging wordt doorgaans namelijk meer belang gehecht aan de gebruiksfunctie van het bouwwerk dan aan het geestelijk eigendom van de architect. Tot welke uitspraak een rechter zal komen, valt meestal moeilijk te voorspellen. De ene rechter is sneller geneigd van misvorming of verminking te spreken dan de andere. Een belangrijk aspect daarbij is de mate van exclusiviteit van het bouwwerk.
Jurisprudentie auteursrecht architect
De Meerpaal in Dronten werd in kantoorruimte huren in eindhoven 1967 gebouwd. Aangezien het gebouw reeds langere tijd niet geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is, te weten een multifunctioneel gemeenschapscentrum, werd twintig jaar na de bouw besloten tot een verbouwing. De architect was van mening dat de voorgenomen verbouwing zijn creatie aantastte en spande een kort geding aan. De president kwam tot de conclusie dat de architect in beginsel niet het recht had zich te verzetten tegen de hoogst noodzakelijke aanpassingen. De exploitatiemogelijkheden waren zo teruggelopen dat de gemeente niets meer kon beginnen met het gebouw. Bovendien leidde de verbouwing niet tot een onherkenbare verandering van De Meerpaal. De architect van het gemeentehuis van Tietjerksteradeel verzette zich tegen het aanbrengen van zonwering aan de buitenkant van het gebouw, omdat deze het karakter van het gebouw (voorgevel van zwart spiegelend glas) in vergaande mate zou aantasten en er derhalve sprake was van verminking. Nadat de president het  bedrijfspand huren haarlem gemeentehuis had bezichtigd, gaf hij de architect gelijk. Hij oordeelde dat de gemeente moest kiezen voor het duurdere alternatief, een airconditioningsysteem.
Uit het Meerpaal-arrest blijkt dat een architect niet het recht heeft zich tegen iedere wijziging in een bouwwerk te verzetten. Er dient sprake te zijn van een wijziging waardoor het wezen en het aanzien van het bouwwerk onherkenbaar zouden veranderen, zonder dat daartoe op grond van de gewijzigde gebruiksbehoeften van de eigenaar de noodzaak bestond. Uit de jurisprudentie tot nu toe kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Naarmate een opdrachtgever meer behoefte heeft aan een uniek ontwerp voor een uniek bouwwerk op een unieke plek, te ontwerpen door een gerenommeerd architect, moet hij er rekening mee houden dat hij beperkt zal zijn in zijn mogelijkheden het gebouw

74 thoughts on “vastgoed

  1. 470614 87861The book is great, but this review is not exactly spot-on. Being a Superhero is a lot more about selecting foods that heal your body, not just eating meat/dairy-free. Processed foods like those mentioned in this review arent what Alicia is trying to promote. In the event you arent open to sea vegetables (and yes, Im talking sea weed), just stop at vegan. 801148

  2. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.