Vastgoed in exploitatie

12 Opgaven 1. Vastgoed in exploitatie: een algemeen begrippenkader 1. Beschrijf de externe en interne functie van vastgoed. 2. Noem enkele goedkoop kantoor huren eindhoven actoren en factoren van de vastgoedmarkt. 3. Beschrijf de begrippen economische en technische levensduur van vastgoed. 4. Beschrijf het generieke model verval van vastgoed. 5. Beschrijf het prestatievermogen van vastgoed. 6. Door welke invloeden neemt het prestatievermogen van goedkoop kantoor huren Den Haag vastgoed af? 2. Management 1. Wat is management? 2. Beschrijf de rollen van de manager. 3. Beschrijf de stijl van leiderschap. 4. Wat houdt goed management in? 5. Op welke waarden is goed management gericht? 6. Wat is het vierogenprincipe? 3. Vastgoedmarkt: een algemeen begrippenkader 1. Geef een algemene beschrijving van de vastgoedmarkt. 2. Benoem de determinanten met betrekking tot de vraag naar vastgoed en licht deze toe. 3. Beschrijf de wet van de afnemende vraag naar vastgoed. 4. Benoem de goedkoop kantoor huren tilburg centrum determinanten met betrekking tot het aanbod van vastgoed en licht deze toe. 5. Beschrijf de wet van het toenemende aanbod van vastgoed. 6. Beschrijf marktevenwicht. 7. Beschrijf marktonevenwicht, aanbodoverschot. 8. Beschrijf marktonevenwicht, vraagoverschot. 9. Geef de belangrijkste verschillen tussen de gebruikersmarkt en de beleggingsmarkt. 1 0. Beschrijf de varkenscyclus dan wel vastgoedcyclus. 4. Trends in goedkoop kantoor huren haarlem vastgoedmanagement 1. Omschrijf het begrip trend. 2. Welke soorten trends zijn er? 3. Hoe ontstaan trends? 4. Welke trends ziet u binnen het vastgoedmanagement optreden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *