Uitbreiding van het dienstenpakket

Uitbreiding van het dienstenpakket Door prestatiecontracten aan te bieden neemt het totale dienstenassortiment van de uitvoerende partij toe. Een prestatiecontract is een dienst die gericht is op nazorg aan het gebouw. Uit marktsignalen blijkt dat er bij opdrachtgevers een grote behoefte aan prestatiecontracten bestaat. Om klantgericht te kunnen werken zal de bedrijfspand huren eindhoven uitvoerende partij deze diensten aan opdrachtgevers moeten aanbieden. Co-makership Prestatiecontracten nodigen uit tot de vorming van co-makerships tussen opdrachtgever en uitvoerende partij. Hierbij gaan de ontwerpende en uitvoerende partij een relatie met elkaar aan. Via deze relatie wordt de uitvoerende partij al in het ontwerpproces bij het project betrokken. Een grotere betrokkenheid van de uitvoerende partij met de opdrachtgever is dan ook een groot voordeel voor de uitvoerende partij. Prestatiecontracten als bedrijfsruimte huren den haag nieuw acquisitiemiddel Prestatiecontracten zijn een nieuw en veelbelovend acquisitiemiddel voor uitvoerende partijen bij het verkrijgen van opdrachten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Prestatiecontracten versterken op deze manier de positie van deze diensten ten opzichte van concurrenten die niet in staat zijn prestatiecontracten aan te bieden. Prestatiecontracten en nieuwe doelgroepen Achter prestatiecontracten gaan nieuwe doelgroepen schuil voor vele uitvoerende partijen. Te denken valt hierbij aan: – grote vastgoedbeheerders zoals beleggers en vastgoedmanagementorganisaties; verenigingen van eigenaren van appartementencomplexen; onderwijsinstellingen; ziekenhuizen; bedrijven met kantoorpanden en fabriekshallen in eigen bedrijfspand huren haarlem beheer. Prestatiecontracten zijn een middel om de bestaande doelgroepen van uitvoerende organisaties te versterken en uit te breiden. Vrijkomend werkkapitaal De cash flows uit het prestatiecontract vormen nieuw werkkapitaal voor uitvoerende partijen. Met dit kapitaal kunnen nieuwe projecten worden gerealiseerd. Men dient zich hierbij wel te realiseren dat het werkkapitaal vreemd vermogen is. Met dit vermogen moeten immers toekomstige onderhoudswerkzaamheden worden gefinancierd. Verlegging van het risico De opdrachtgever verlegt bedrijfspand huren Tilburg het risico met betrekking tot kwaliteit en kosten van onderhoud door prestatiecontracten aan te gaan naar de uitvoerende partij. Uitvoerende partijen kunnen dit risico op hun beurt weer verleggen naar onderaannemers, door prestatiecontracten met onderaannemers af te sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *