Team rollen

Gerelateerde afbeelding

Het komt er kort op neer dat in elk team de volgende kernrollen aanwezig moeten zijn: doeners, denkers, willers en voelers.
Een teamrol is een patroon van gedragskenmerken, dat betrekking heeft op de manier waarop een teamlid omgaat met anderen, ten dienste van het vergemakkelijken van de vorderingen van het team. Binnen een team dienen acht rollen vertegenwoordigd te zijn: 11 • de coördinator: organiseert en beheert de activiteiten van het team, met een zo goed mogelijk gebruik van alle in het team aanwezige potentieel; • de vormgever: geeft vorm en inhoud aan de activiteiten van het team; • de innovator: is de voornaamste bron van vernieuwingen en ideeën in het team; • de evaluator: analyseert de ideeën en flexplek huren eindhoven voorstellen, evalueert hun bruikbaarheid en praktische toepasbaarheid in relatie tot de doelstellingen van het team; • de contactpersoon: onderzoekt externe mogelijkheden en legt contacten die voor het team bruikbaar kunnen zijn; • de teamwerker: verbetert het functioneren van de afzonderlijke teamleden; • de organisator: vertaalt algemene begrippen en plannen in praktische taken en activiteiten; zorgt vervolgens voor een systematische uitvoering; • de kwaliteitsbewaker: zorgt ervoor dat de inspanningen van het team geperfectioneerd worden en dat niets over het hoofd wordt gezien.
Voor elke teamrol hoeft niet noodzakelijk één persoon beschikbaar te zijn. Sommige rollen kunnen bijvoorbeeld door één persoon binnen het team vervuld worden. Afhankelijk van het (hoofd) doel van het team kan meer nadruk worden gelegd op een of op enkele teamrollen.
Vervolgens moet aandacht besteed worden aan de condities waaron- teamcondities der de rollen tot effectieve uitvoering kunnen komen. Enkele voorbeel- effectieve uitvoering den van teamcondities: 12 duidelijke doelstellingen, die hoog in het vaandel staan; 2 een resultaatgerichte communicatiestructuur; uit een informatiesysteem bijvoorbeeld moet niet een overvloed aan gegevens voortkomen, waardoor het overzicht verloren gaat, maar juist een beperkt aantal stuurcijfers waarmee de flexplek huren haarlem bedrijfsprocessen bestuurd kunnen worden; 3 competente teamleden, zowel wat hun technische als hun teamvaardigheden betreft; 4 identificatie met en betrokkenheid bij het team; s een coöperatief samenwerkingsklimaat; 6 het handhaven van prestatienormen; 7 externe ondersteuning en erkenning; s leiderschap dat uitgaat van een visie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *