Structuur en organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Terwijl het aantal vacatures bij adviesbureaus toeneemt, wordt het aanbod van kandidaten kleiner. De universiteiten leveren de komende jaren steeds minder gediplomeerden af. Een gecompliceerde factor is het feit dat de IT-branche voor een deel in hetzelfde segment van de arbeidsmarkt werft. Consultancy wordt een belangrijker element in het activiteitenpakket van IT-ondernemingen. Voor automatiseringsbedrijven is het nog moeilijker om aan geschikt personeel te komen dan voor adviesbureaus. De organisatieadviesbranche heeft het voordeel dat haar status in de ogen van jonge bedrijfskundigen en economen  flexplek huren eindhoven hoger is dan die van de automatiseringssector. De beroepen steward ( + 12%) en productieplanner ( + 10.5%) zien hun gelederen de komende jaren in Nederland het sterkst aandikken. Accountants staan op nummer zes in deze toptien: zij zullen negen procent meer collega’s verwelkomen tot 2002.
In Nederland is het grootste gedeelte van de adviseurs lid van de Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs (OOA) of de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA).
Orde van Organisatiedeskundigen en De Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs telt ruim 900 leden. ·Adviseurs Daarvan is circa 55 procent werkzaam als extern adviseur, circa 35 procent als intern adviseur, circa 5 procent als managers en ex-adviseurs en circa 5 procent vindt zijn hoofdberoep in onderwijs en onderzoek. De belangrijkste doelstelling van de orde is het bevorderen van een deskundige en maatschappelijk nuttige beoefening van het vak organisatiekunde. Binnen deze flexplek huren haarlem doelstelling hoort de bewaking van beroepsethiek en de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 2s
Raad van Organisatieadviesbureaus De Raad van Organisatieadviesbureaus telt 34 adviesbureaus en zelfstandige organisatiegroepen van accountantskantoren. De ROA telt ongeveer 900 leden. Het doel van de ROA is tweeledig: • behartiging van de (collectieve) belangen van de aangesloten bureaus; • bevordering van optimale condities voor de uitvoering van adviesopdrachten. Dit gebeurt onder meer door voorlichting aan de opdrachtgevers, hanteren van toelatingsnormen en toezicht op de naleving van de gedragsregels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *