Structureren van organisaties

Gerelateerde afbeelding

In deel 2 is aandacht gegeven aan het richten van de organisatie op de omgeving en het positioneren van de organisatie in de omgeving om op langere termijn te kunnen voortbestaan. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord hoe de organisatie eruit moet zien om gekozen doelstellingen te kunnen bereiken. Op welke wijze moeten mensen en middelen worden gestructureerd? Ofwel, welke vorm moet een organisatie krijgen om zo goed mogelijk naar de omgeving toe te kunnen kantoorruimte huren eindhoven functioneren en de voorgenomen taakstelling door inzet van mensen en middelen te kunnen realiseren7 Het gaat dan om het ontwerpen van de voor deze situatie meest passende organisatiestructuur. De vorm bepaalt het functioneren. Zijn er fouten in de constructie, dan zullen mensen daarop stuklopen, gaan dingen mis en wordt niet dat effect bereikt in de markt dat men oorspronkelijk voor ogen had. Voldoende reden om het structureringsprobleem als het ontwerp van organisaties in dit deel aan de orde te kantoorruimte huren den haag stellen.
Bij de uitvoering en besturing van de bedrijfsprocessen moet in een organisatie een hoge mate van doelmatigheid, doelgerichtheid en doeltreffendheid worden gerealiseerd. Enerzijds zal bij het organiseren van de activiteiten rekening gehouden moeten worden met de externe afstemming van de organisatie; dus hetgeen dat strategisch gezien moet gebeuren. Men moet de doelstellingen goed voor ogen hebben en de wegen vaststellen waarlangs deze gehaald moeten worden. Bij het organiseren moet anderzijds gelet worden op de noodzakelijke interne afstemming op elkaar van individuele werknemers, machines en andere hulpmiddelen. Hierbij gaat het vooral om het op gang brengen en sturen van de processen en het regelen van de dagelijkse gang van zaken; dus om het functioneren van alledag en het realiseren kantoorruimte huren haarlem van de uitvoering. Organiseren of structureren wordt zo van twee kanten be├»nvloed: door de externe afstemming en door de interne afstemming. In dit hoofdstuk gaan we in op de structurering van organisatie. Structureren van organisaties betreft het ontwerpen van de organisatiestructuur voor een bedrijf of instelling. Dit is niet zomaar een natuurgegeven. De voor een organisatie beste vorm moel bewust ontworpen worden. Het gaat om ‘maatwerk’. Daarbij kan men gebruikmaken van bestaande organisatievormen en van ‘oude’, beproefde, organisatieprincipes. Per geval zal dan bepaald moeten worden wat een voor deze situatie beste kantoorruimte huren tilburg organisatieontwerp is. De nadruk ligt daarbij op het kiezen van de meest passende vorm van arbeidsverdeling en de daarbij te benutten co├Ârdinatievoorzieningen. Ook dient aandacht gegeven te worden aan het toekennen van beslissingsbevoegdheden. Het inbouwen van een passende communicatie- en overlegstructuur vergt eveneens de aandacht bij het maken van een ‘organisatiestructuur op maat’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *