Stresspreventie

Gerelateerde afbeelding

een psychisch zwaar belastende werksituatie die moeilijk te veranderen is (bijvoorbeeld het moeten samenwerken met een collega met wie men grote problemen heeft); d werkproblemen die een uitstraling hebben naar andere gebieden van het functioneren, zoals naar de thuissituatie (bijvoorbeeld werkonzekerheid en toekomstonzekerheid).
Toch is niet alle stress desastreus. Volgens Selye, een Canadese endocrinoloog die zijn leven aan het bestuderen van stress heeft gewijd, betekent volledige vrijheid van stress de dood. Er kan dan ook een onder
scheid worden gemaakt tussen positieve en negatieve stress, waarbij positieve stress de manager zelfs versterkt en vitaliseert. Positieve stress wordt in de flexplek huren eindhoven literatuur ook wel ‘positieve spanning’ genoemd.
Uit onderzoek blijkt dat werkstress voornamelijk de volgende oorzaken kent: • tijdsdruk • te lange werkdagen • te veel werk • relatie met personen • niveau medewerkers
Hoge koorts acute situatie kans op allerlei lichamelijke klachten, overspanning, burn out.
Koorts onderzoek en behandeling noodzakelijk kans op vage klachten, slaapstoornissen, snel geïrriteerd zijn, moeheid.
Toelichting stressmeter teveel in taken op het werk; te moeilijk, te saai, te onduidelijk, te belastend te emotioneel, te vervelende collega’s/chef, te chaotisch, enz.
teveel in tijd; te veel, te weinig, te langzaam, te snel, te laat, te plotseling, te vroeg, enz.
van thuis; te problematische relatie, te grote geldzorgen, te moeilijke kinderen, enz. Gelet op het veelvoorkomende verschijnsel van stress onder managers en de kans op ernstige gevolgen hiervan, is het van belang stil te staan bij mogelijkheden om werkstress te reduceren of zelfs te voorkómen. Stress hangt immers voor zo’n 7 5 procent samen met de beroepsuitoefening. Ten behoeve van stresspreventie of -reductie kunnen we drie verschil- stresspreventie lende benaderingen onderscheiden namelijk organisatiegerichte wijze van aanpak, individueel-probleemoplossende wijze van aanpak, en stresshantering en stressmanagement.
Organisatiegerichte wijze van aanpak organisatiegerichte aanpak Deze benadering is gericht op het aanbrengen van verandering in het werk of te zorgen voor verbeteringen in de afstemming tussen werk en medewerker. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • verandering van flexplek huren haarlem de organisatiestructuur; • verandering van de beloningstructuur; • verduidelijking van de verwachtingen die de organisatie heeft van de werknemer; • verbetering van de individuele mogelijkheden en de eisen die het werk stelt; • training van management in mensgericht leiding geven; • verbetering van communicatie; • personeelsvoorzieningen (kinderopvang, maatschappelijk werker).
In het algemeen liggen de organisatiegerichte benaderingen op het terrein van sociaal beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *