Strategisch management: een luxe of noodzaak?

Gerelateerde afbeelding

Strategisch management: een luxe of noodzaak?
Naarmate de omgevingsdynamiek toeneemt wordt het noodzakelijker om expliciet aandacht te besteden aan strategieformulering. Het wordt dan steeds moeilijker om op een intuïtieve manier een goed inzicht te krijgen in het veranderende krachtenveld waarin de organisatie zich bevindt_ In een dergelijke situatie is een impliciete omgevingsstrategie beslist ontoereikend. Voor een organisatie levert expliciete strategieformulering voordelen op. Om te beginnen, geeft een strategie sturing kantoorruimte huren eindhoven aan de activiteiten. Deze krijgen een duidelijker patroon en gaan meer samenhang vertonen. De organisatie wordt dus duidelijker op de doelen gericht en de coördinatie van activiteiten wordt bevorderd. Een nadeel is dat het formuleren van een strategie tijd en geld kost, middelen die op een meer ‘direct productieve’ wijze zouden kunnen worden aangewend. Ook kan het zijn dat als men eenmaal een richting heeft gekozen, het moeilijk is om daar nog van af te wijken.
Intuïtie is belangrijk … maar geen blijvende oplossing! Intuïtie wordt wel omschreven als een manier van denken, waarbij niet alle stappen bewust en kantoorruimte huren den haag beredeneerd gezet worden. Overgezet naar het strategievraagstuk, is er sprake van een irnuïtieve benadering indien een ondernemer ‘een gat in de markt ziet waar goed aan te verdienen valt’ zonder daarbij de analyses te maken die later in dit hoofdstuk aan de orde komen. Er zijn voorbeelden te geven van ondernemers die met deze benadering zeer succesvol zijn geworden. De term ‘intuïtieve benadering’ houdt op zich geen waardeoordeel in. Wel kunnen we ons afvragen waar deze benadering van het strategieprobleem haar grenzen vindt. Er zijn immers ook voorbeelden van aanvankelijk succesvolle ondernemers die in een latere fase geconfronteerd worden met het niet voldoende doordacht hebben van hun handelen bij de oprichting en in de beginfase kantoorruimte huren haarlem van hun bedrijf. Er zijn twee redenen aan te geven waarom een intuïtieve benadering geen blijvende oplossing kan bieden. Allereerst is er het verschijnsel van de toenemende dynamiek in de wereld buiten de eigen organisatie. Naarmate deze toeneemt wordt het moeilijker een (intuïtief) beeld te krijgen van alle relevante ontwikkelingen. Een tweede reden ligt in de toenemende complexiteit van de activiteiten, toegepaste technologieën enzovoort van een organisatie. Ook deze maakt het moeilijker, zo niet onmogelijk om een kantoorruimte huren tilburg organisatie op een intuïtieve wijze te besturen. Daar komt nog bij dat een intuïtief beeld niet of nauwelijks met andere functionarissen te bediscussiëren is. Juist bij toenemende dynamiek en complexiteit neemt de noodzaak van meer voelhoorns, naar buiten en naar binnen, toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *