Standaardprocedures

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Coördinatie kan dus ook tot stand worden gebracht door richtlijnen die algemene geldigheid hebben en als zodanig de concreet te nemen beslissingen beïnvloeden. Hierbij kan dus onderscheid gemaakt worden tussen beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures.
Beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures Voordat we in hoofdstuk 10 verschillende actieplannen bespreken, dienen kantoorruimte huren eindhoven we ook stil te staan bij de zogenoemde standing plans. In tegenstelling tot de actieplannen, die wat hun inhoud betreft afhangen van concrete situaties, moeten ‘standing plans’ opgevat worden als richtlijnen met een algemene geldigheid. Ze beïnvloeden zowel de actieplannen als alle overige beslissingen. We onderscheiden drie soorten: 1 beleidsrichtlijnen 2 standaardmethoden 3 standaardprocedures. Ad 1 Beleidsrichtlijnen beleidsrichtl1in Een beleidsrichtlijn is een algemene richtlijn die aangeeft wat in bepaalde gevallen wel of niet moet worden gedaan. Beleidsrichtlijnen kunnen op velerlei onderwerpen betrekking hebben. Als voorbeeld kantoorruimte huren den haag geven we een beleidsrichtlijn voor het verkoopbeleid: ‘Wij verkopen alleen onder eigen merk.’ Als een potentiële klant een product van het bedrijf wil afnemen om dit onder zijn merk op de markt te brengen, dan weet de verkoper dat hij deze order niet kan accepteren. Een voorbeeld van een beleidsrichtlijn in de personele sfeer is dat werknemers die vijf jaar of langer in dienst zijn slechts in allerlaatste instantie zullen worden ontslagen.
Ad 2 Standaardmethoden standaardmethoden Standaardmethoden kunnen worden gezien als een verfijning en detaillering van de beleidsrichtlijnen. Ze geven meer informatie over hoe in bepaalde situaties moet worden gehandeld. Deze methoden worden meestal op een lager niveau in de organisatie toegepast dan de beleidsrichtlijnen. Als een beleidsrichtlijn bijvoorbeeld kantoorruimte huren haarlem aangeeft dat het loonniveau van het bedrijf op dezelfde hoogte moet liggen als dat van andere bedrijven in de bedrijfstak, dan kan een standaardmethode aangeven hoe dit moet worden berekend.
Ad 3 Standaardprocedures standaardprocedure Een standaardprocedure is een voorschrift waarin wordt aangegeven welke stappen in bepaalde gevallen moeten worden genomen. Deze stappen zijn nog meer gedetailleerd en geconcretiseerd dan bij standaardmethoden het geval is. Zo kan worden voorgeschreven dat een magazijnmedewerker het bereiken van de kantoorruimte huren tilburg minimumvoorraad meldt aan de afdeling Inkoop. Die afdeling berekent daarop volgens een bepaalde formule welke hoeveelheid moet worden bijbesteld.
Standaardprocedures kunnen voor alle aspecten van de organisatie worden ontwikkeld. Zo kan worden voorgeschreven hoe moet worden gehandeld bij personeelswerving of bij het doen van investeringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *