Residuele grondwaarde

Residuele grondwaarde

 

Terreinen die voor vastgoedontwikkeling bestemd zijn, worden vooral uitgegeven door gemeenten. In het  kantoorruimte huren tilburg verleden werd de uitgifteprijs (de verkoopprijs) bepaald aan de hand van de kostprijs van de grond. In deze prijs verwerkte de gemeente dus de kosten voor verwerving en het bouw- en woonrijp maken. Eind vorige eeuw zijn veel gemeenten overgegaan op een uitgifteprijs die gebaseerd is op de marktwaarde van de grond. De methode die gebruikt wordt bij het bepalen van de marktwaarde van de grond, staat bekend als de residuele waardebepalings- methode. Op basis van de kantoorruimte huren starter den haag  minimale rendementseisen die ontwikkelaars aan een te realiseren object stellen en de verwachte huuropbrengsten kunnen de maximale totale investeringskosten worden bepaald. Door deze totale investeringskosten te verminderen met de kosten voor de bouwkundige voorzieningen en installaties, kan de (residuele) grondwaarde worden berekend. Een eventuele overwinst die met name door de locatie van het terrein kan worden gerealiseerd, wordt hierdoor afgeroomd. De residuele methode kan op toplocaties leiden tot  kantoor huren eindhoven airport uitgifteprijzen die de kosten voor verwerving en het bouw- en woonrijp maken ver overstijgen.

COMMERCIEEL VASTGOED

Voorbeeld
Markthuurprijs Investe ringskosten Verhouding vvo/bvo BAR
€ 250,- per m2 vvo € 1.500,- per m2 bvo (excl. grond) 85% 10%
De residuele grondwaarde kan nu als volgt worden berekend, (in €)
• Maximale investeringen: huurprijs : BAR = 250 : 10% = 2.500 per m2 vvo • Omgerekend naar bvo: 2.500 x 85% = 2.125 per m2 bvo • Residuele grondwaarde: 2.125 -/- 1.500 = 625,-per m2 bvo
Het voordeel van de residuele methode is dat daarmee de maximaal haalbare gronduitgifteprijzen kunnen worden vastgesteld. Een belangrijk nadeel ervan is dat toekomstige huuropbrengsten en rendementseisen alleen met een relatief grote onnauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld. Daarnaast kunnen ook de kantoorruimte te huur haarlem centrum  investeringskosten voor de bebouwing die op het terrein gerealiseerd gaat worden, aanmerkelijk uiteenlopen voor de verschillende objecten. Beide aspecten zorgen ervoor dat de ‘maximale ’ gronduitgifteprijs alleen binnen een bepaalde bandbreedte is vast te stellen. Daar de grondprijs maar een klein onderdeel is van de totale investeringskosten, kan deze bandbreedte uitzonderlijk groot zijn.
De gemiddelde BAR’s die beleggers realiseren voor verschillende typen vastgoed en verschillende locaties, worden jaarlijks gepubliceerd door het makelaarskantoor DTZ Zadelhoff. In de onderstaande tabel staan de BAR’s weergegeven voor kantoren, bedrijfsgebouwen en winkelruimte, waarbij onderscheid is gemaakt in binnen en buiten de Randstad. Het gaat in alle gevallen om zogenaamde ‘eersteklasruimte’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *