Raad van Commissarissen

Gerelateerde afbeelding

Raad van Commissarissen De Structuurwet van 197 1 – en de voorgenomen wijzigingen via het wetsvoorstel 200 1 Raad van voor grotere vennootschappen stelt een Raad van Commissarissen (RvC) verplicht. De Commissarissen (RvC) dagelijkse leiding berust bij de directie, maar de RvC is de hoogste instantie. De hoofdtaak
bevoegdheden van de RvC is het kantoor huren eindhoven toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Het gaat daarbij om het belang van de gehele onderneming en allen die daarbij volgens de moderne organisatieopvatting betrokken zijn. Commissarissen zijn dus niet ‘zetbaas’ van aandeelhouders (deze opvatting dateert nog van voor 197 1, toen commissarissen veelal werden benoemd door aandeelhouders). Tussen de commissarissen kan weliswaar een zekere taakverdeling zijn, afhankelijk van ervaring en specifieke deskundigheid, maar elke kantoor huren den haag commissaris heeft dezelfde verantwoordelijkheid voor het geheel. Tot de bevoegdheden van de RvC behoren: de benoeming en het ontslag van directeuren, het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van belangrijke beleidsbeslissingen, investeringen en wezenlijke wijzigingen in de organisatie. Indien de directie faalt, is het de taak van de RvC in te grijpen. De benoeming van een commissaris bij een structuurvennootschap geschiedt (nu nog) door coöptatie; de RvC vult zichzelf dan aan. Benoeming tot commissaris zal in de nabije toekomst plaatsvinden door de algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij de kantoor huren haarlem werknemers éénderde deel van de RvC via de OR kunnen voordragen (zie verder in subparagraaf 3. S.2 ).
RvC en directie deskundigheid Het is van belang in de RvC commissarissen te hebben met verschillende deskundigheid en ervaring ervaring. Een ieder moet echter over een brede maatschappelijke ervaring beschikken, wijs en bezonnen kunnen oordelen, onafhankelijk en onpartijdig zijn en een open oog voor RvC.commissaris maatschappelijke ontwikkelingen hebben. Daarnaast moet een R vC-commissaris externe relaties en contacten hebben die van belang zijn voor kantoor huren tilburg het betrokken bedrijf. Een commissaris moet bovendien het vermogen hebben in crisissituaties (bij grote verliezen, falen van een directie en dergelijke) de vereiste ingrijpende maatregelen te bepleiten. Hij dient in staat te zijn maatregelen tot reorganisatie of sanering te helpen realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *