Provinciale Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 7.6 Wm kunnen Provinciale Staten met het oog op de bescherming van het milieu in binnen hun provincie gelegen gebieden die van bijzondere betekenis zijn of waarin het milieu reeds in ernstige mate is verontreinigd of aangetast, in de provinciale winkel huren eindhoven milieuverordening activiteiten aanwijzen waarvoor een MER moet worden gemaakt (art. 7.6 lid 1 Wm). Dit is een extra-MER verplichting, naast de verplichting op grond van het Besluit MER (art. 7.6 Wm, zie paragraaf 9.4).
9.3 Milieukwaliteitseisen
Milieukwaliteitseisen zijn eisen aan onderdelen van het milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel dient te verkeren vanaf een daarbij te bepalen tijdstip (art. 5.1 lid 1 Wm). De eisen kunnen gelden voor bepaalde gebieden. De tijdstippen waarop winkel huren den haag de gewenste toestand moet worden bereikt, kunnen verschillen.
•Voorbeeld In een gebied waar bedrijven al lange tijd vervuiling veroorzaken, zal een gewenst niveau op een later tijdstip haalbaar zijn dan in andere gebieden.
9.3 Milieukwaliteitseisen 345
9.3.1 Milleukwaliteitseisen vastgesteld bij AMvB of bij provinciale milieuverordening
De milieukwaliteitseisen kunnen worden gesteld bij AMvB of bij de provinciale milieuverordening.
Algemene maatregel van bestuur Vaststelling bij AMvB is alleen toegestaan als er sprake is van een bovenprovinciaal belang. Het nationale winkel huren haarlem milieuprogramma bevat mede een programma voor de vaststelling en herziening van milieukwaliteitseisen. Bij de vaststelling van het nationale programma moet rekening worden gehouden met het nationale winkel huren tilburg milieubeleidsplan (art. 4.7 lid 3 Wm). De AMvB bepaalt of de milieukwaliteitseis wordt aangemerkt als grenswaarde of als richtwaarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *