Procesbeheersing

Procesbeheersing Procesbeheersing wordt ook wel action control genoemd. Er zijn vier instrumenten: gedragsbeperking: gaat uit van de veronderstelling dat medewerkers zich zullen misdragen en is daarom een vorm van negatieve beheersing. We onderscheiden fysieke en administratieve beperking. Denk bijvoorbeeld aan de toegang tot een computersysteem; 346 MANAGEMENTCYCLUS 1 0. 1 . 1 – voorbespreking: de leidinggevende spreekt de opdracht eerst door met bedrijfspand huren eindhoven de uitvoerder; verantwoordelijkstelling: gewenste en ongewenste activiteiten worden duidelijk gecommuniceerd naar de medewerkers en afwijkingen worden bestraft of beloond; – redundantie: meer of andere productiemiddelen inzetten om een taak uit te voeren. De kostenstijging is duidelijk en direct meetbaar, zodat het makkelijk wordt een kosten-batenanalyse uit te voeren. Beheersing van de output De beheersing van de output wordt in de praktijk het meest toegepast, vanwege de lage kosten en de eenvoud. Dit instrument kent een vast stappenplan: 1. bepalen van de kritische succesfactoren (KSF): van groot belang voor het behalen van de doelstellingen; 2. bepalen van prestatiemaatstaven: kwantitatieve maatstaf voor de KSF’s; 3. stellen van bedrijfsruimte huren den haag prestatienormen: te behalen waarde van prestatiemaatstaf; 4. meten van feitelijke prestatie: gerealiseerde waarde van prestatiemaatstaf; 5. belonen/straffen van afwijkingen van de norm. Wil dit instrument succesvol zijn, dan zal aan drie voorwaarden moeten worden voldaan. Ten eerste moet de medewerker weten dat de norm aan hem wordt opgelegd. Ook moet de medewerker de prestaties kunnen beïnvloeden. Ten slotte dienen de maatstaven een goede weergave te zijn van de prestaties van de medewerker. Informatie Een management control-systeem is pas goed als de instrumenten uit de vorige paragraaf op een ordelijke manier met elkaar zijn verbonden. Dit blijkt in de praktijk echter lastig te zijn. Alleen de verschillende instrumenten met elkaar bedrijfspand huren haarlem verbinden is niet voldoende. Ze moeten ook worden gevoed met informatie om hun werk te kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderhoudstoestand van de portefeuille van een woningcorporatie. Als het management als doel heeft gesteld dat alle woningen goed onderhouden moeten blijven, dan moet men informatie hebben over de feitelijke toestand van de woningen om te kunnen beoordelen of aan deze doelstelling is voldaan. De informatie die het hogere management nodig heeft om de organisatie goed te besturen wordt in de regel verzameld door het personeel op het operationele niveau. Voor hen is het vaak moeilijk te bepalen welke bedrijfspand huren Tilburg informatie wel of niet belangrijk is voor het management. Het management zal dus moeten aangeven welke informatie men wenst te ontvangen en op welke manier. Met andere woorden, het management moet de administratieve organisatie vormgeven. Dit proces kan echter zeer moeizaam verlopen, terwijl de gevolgen van een slecht ingerichte administratieve organisatie kunnen groot zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *