Overname problemen

Gerelateerde afbeelding

.Inmiddels ziet men dat de samensmelting (stilzwijgend?) is ontbonden. De vroegere NMB Bank opereert nu onder de naam ING Bank, terwijl de Postbank onder de oude naam voortgaat.
Een tweede vorm is de acquisitie of overname, waarbij de ene onderneming door middel van een vriendelijk of vijandig bod een andere onderneming overneemt. In ons land is enige jaren geleden nogal wat consternatie ontstaan door het vijandige bod van Elsevier op Kluwer. Vaak gaat een acquisitie overigens met minder wapengeweld gepaard. Hetzelfde Elsevier heeft in volle harmonie de uitgeverij Pergamon overgenomen. Ahold voert haar internationalisatiestrategie uit door overname van Amerikaanse winkelketens in goed overleg. Een acquisitie heeft als voordelen dat volledige zeggenschap wordt verkregen in de over te nemen partij, terwijl ook snel de voordelen van de samenwerking worden bereikt. Dit is wel op voorwaarde dat een goed implementatieplan wordt opgesteld.
Joint venture Een derde vorm van samenwerking is de joint venture. Hiervan is sprake indien twee ondernemingen besluiten samen een nieuwe derde onderneming op te richten. Een voorbeeld hiervan is de joint venture van Philips en Whirlpool op het gebied van huishoudelijke apparaten. Voordeel van deze vorm is onder meer de toegang tot de kennis van een andere onderneming, die op een andere manier niet kan worden bereikt. Ook zijn de vereiste middelen beperkter en is er sprake van kantoorruimte huren eindhoven delen van het risico met een ander. Als nadeel wordt soms de gedeelde zeggenschap ervaren.
Strategische alliantie De vierde samenwerkingsvorm is de strategische alliantie. Hiervan is sprake indien twee min of meer gelijkwaardige ondernemingen op basis van overeenkomsten samenwerken. Er wordt dus niet een nieuwe juridische eenheid opgericht. Voorbeelden in dit verband zijn Sony en Philips, die samen een technische standaard voor de cd-speler hebben ontwikkeld. Bij de voorbereiding van het op de markt brengen van de DCC (Digital Compact Casseue) werkte Philips samen met Matshushita Electronic Industries (co-licensor), Polygram voor de productiesoftware en andere leveranciers kantoorruimte huren den haag van cd’s enzovoort voor het opnemen van titels op DCC Voorts sloot men contracten af met Tandy voor het marketen van de ‘hardware’ in de USA, met producenten van banden en met Matshushita voor het cassettegedeelte. Ook hier worden de risico’s gespreid en worden de kosten over meer partners verdeeld. Vaak hebben de overeenkomsten een nauw omschreven doel en zijn ze in de tijd begrensd. Hierdoor zullen zeggenschapsproblemen zich minder snel voordoen. Soms wordt op langere termijn een alliantie omgezet in een aandelenparticipatie door een van de partijen. Denk in dit verband aan de vroegere relatie tussen Rover en Honda (nu is Rover onderdeel van BMW).
Strategische doelen en strategische kantoorruimte huren haarlem instrumenten Uit onderzoek is gebleken dat, afhankelijk vàn de fase van de product-marktlevenscyclus, de strategische doelen van ondernemingen kunnen zijn: identificeren en toegankelijk maken van nieuwe technologieën en vaardigheden; verkrijgen van kennis en vaardigheden in bestaande technologieën; snel en effectief inspelen op nieuwe mogelijkheden in de markt; snel opbouwen van een marktpositie; opbouwen kantoorruimte huren tilburg van continuïteit door middel van specialisatie; nastreven van kritische schaalgrootte; nastreven van kostprijsleiderschap; terugtrekken uit een bepaalde markt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *