Organisatierisico’s

A. Organisatierisico’s Iedere onderneming maakt keuzes binnen de organisatie waaraan risico’s verbonden zijn. Afhankelijk van het moment waarop de keuzes worden gemaakt, kunnen bedrijfsrisico’s en strategische risico’s worden onderscheiden: 1. Bedrijfsrisico’s Elke onderneming staat voortdurend bloot aan risico’s. De bedrijfsrisico’s worden gezien als normale ondernemersrisico’s: investeringsrisico: door een onvolledige investeringsanalyse kunnen verkeerde investeringsbeslissingen bedrijfspand huren eindhoven worden genomen; politiek: een altijd onberekenbare factor is de politiek. Denk aan de invoering van de Arbowetgeving, de legionellaproblematiek en het Asbestverwijderingsbesluit; compliance-risico: hieronder valt het risico dat wet- en regelgeving niet of onvoldoende wordt nageleefd en dat medewerkers niet integer handelen. 2. Strategische risico’s Dit zijn de risico’s die verbonden zijn aan de strategische keuzes van een bedrijf, zoals fusies, allianties e.d.: 193 6.5 VASTGOEDMANAGEMENT – risico behoud fiscale status: voor het behoud van de fiscale status – niet hoeven te betalen van vennootschapsbelasting – dient een bedrijfsruimte huren den haag beleggingsinstelling aan de wettelijke verplichtingen te voldoen; betreden nieuwe landen: weinig kennis van lokale regelgeving en cultuur in het buitenland. In landen buiten de eurozone spelen ook valutarisico’s en stabiliteit van het economische en politieke klimaat een rol; – risico van de vastgoedcyclus: de neergaande of opgaande cyclus van een vastgoedmarkt is niet precies te voorspellen; – wet- en regelgeving in het buitenland: vastgoed in het buitenland is onderhevig aan verschillende plaatselijke, regionale en nationale wet- en regelgeving. B. Operationele risico’s Deze risico’s vloeien voort uit het feit dat een bedrijf een samenwerkingsverband van mensen is. De feilbaarheid en kwetsbaarheid van mensen in processen valt dus niet uit te sluiten. De bedrijfspand huren haarlem volgende operationele risico’s worden onderscheiden: commerciële risico’s, technische risico’s en financiële, administratieve en juridische risico’s. 1. Commerciële risico’s Hieronder vallen de risico’s die betrekking hebben op het commerciële beheer van vastgoed: – verhuurrisico: de verhuurbaarheid van vastgoed hangt onder meer af van de aard en ligging van het vastgoed, de mate waarin het moet concurreren met nabijgelegen vastgoedobjecten, de kwaliteit van het vastgoed, de kwaliteit van de huurder en het huurcontract; 1 94 leegstand: leegstand van een vastgoedobject leidt tot huurderving. Deze huurderving kan worden gereduceerd door in een vroeg stadium in te spelen op de huidige en toekomstige huurders of door een voorverhuureis te stellen; huurprijsontwikkelingen: een contracthuurprijs die lager ligt dan de markthuurprijs zorgt voor minder exploitatieopbrengsten. Andersom leidt dit weer tot hogere exploitatieopbrengsten. Door het afsluiten van bedrijfspand huren Tilburg kortlopende contracten met huurders kan dit risico worden gereduceerd; waardeontwikkeling vastgoed: de waarde bij verkoop van commercieel vastgoed is voor een groot deel afhankelijk van de huur en de aanvangsrendementen. De huurprijzen komen tot stand op basis van vraag en aanbod. In economisch slechtere tijden zullen de huren en de kapitalisatiefactor – de factor waarmee de huurprijs wordt vertaald in een eindwaarde – dalen en zal de leegstand toenemen. Dit betekent dat de waarde van het vastgoed in een slechte conjunctuur kan dalen. Naast de huur wordt de waarde van vastgoed bepaald door veranderingen in vraag en aanbod, de rentestand en het inflatiepercentage. Een daling van de vastgoedwaarde heeft een negatieve invloed op de vermogenspositie van een onderneming. Inflatie en rente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inflatie is geldontwaarding en de rente is een vergoeding op het gebruik van krediet. Wanneer het geld snel zijn waarde verliest, zal de leenvergoeding ook hoog zijn. Ergo: een hoge inflatie betekent in de regel een hogere rente. Daalt de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *