Opleidingsbehoefte of -noodzaak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het mogen volgen van een opleiding wordt vaak afhankelijk gesteld van de opleidingsbehoefte of -noodzaak tot het verwerven van kennis en vaardigheden. Onder het begrip opleidingsbehoefte vallen in het alge- opleidingsbehoefte meen die opleidingen die niet direct verband houden met de uitoefening van de huidige functie van de werknemer, maar een aanvulling vormen op zijn ontwikkeling en anticiperen op een mogelijke toekomstige functie. Dit in tegenstelling tot een opleidingsnoodzaak, waarbij het di- opleidingsnoodzaak recte functioneren aanleiding geeft tot het volgen van een opleiding. Een goed voorbeeld hiervan is het volgen van een cursus tekstverwerken voor een secretaresse. Het is mogelijk dat het volgen van een bepaalde opleiding voor de ene functie als opleidingsbehoefte, en bijvoorbeeld een andere functie als opleidingsnoodzaak wordt gezien. De cursus tekstverwerken zou voor een administrateur als opleidingsbehoefte kunnen worden aangemerkt. Een tweede voorbeeld: een cursus conflicthantering zou voor een verkoper tot de opleidingsbehoefte kunnen worden gerekend, terwijl deze cursus voor een verkoopmanager een absolute opleidingsnoodzaak is. In de Human Resource Management-benadering ligt de verantwoordelijkheid voor een goede scholing van de medewerkers bij de directe lijnmanager. Maar vanzelfsprekend zullen de medewerkers ook zelf te kennen moeten geven waar hun ambities liggen en wat dit betekent voor her- en bijscholing. Cijfers & Trends Het effect van opleidingen 14
Meningen van het management over het effect van bijscholing, in procenten Beter berekend op taak: 93 % Betere motivatie: Hogere productiviteit: 78% 41 %
Meningen van cursisten, minstens 1 jaar na het volgen van de opleiding, in procenten Meer plezier in het werk: 43 % Beter gemotiveerd: 43 % Beter berekend op taken: 80 % Meer mogelijkheden binnen het bedrijf: 35 % Positiever ten aanzien van bijscholing in het algemeen: 68 %
In de praktijk blijkt de kwaliteit van een opleiding moeilijk meetbaar, aangezien dit begrip op verschillende manieren wordt gedefinieerd, namelijk vanuit de beleving van de kantoor huren haarlem deelnemer van de opleiding (training als happening). de manager van de deelnemer (de uitkomst van de werksituatie) en de opleider (inhoud en de gebruikte hulpmiddelen). De kwaliteit van een opleiding zal daarom moeten blijken uit verschillende perspectieven, die ook allemaal geƫvalueerd worden. Alleen dan zal men een genuanceerd oordeel kunnen vellen over de kwaliteit van de opleiding en de vraag kunnen beantwoorden of het geld hieraan goed besteed is ofniet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *