Omgevingstheorie

Gerelateerde afbeelding

Omgevingstheorie
In theorievorming staat vanaf ± 1965 de externe omgeving van de organisatie als ‘zelfstanomgevingstheorie dige’ omringende eenheid centraal. Omgevingstheoretici trachten een zodanig pakket aan begrippen te ontwikkelen dat het gebeuren in ‘de omgeving’ overzichtelijk wordt. In verband met vraagstukken van organisatie en leidinggeven is het dan van belang naast een kantoorruimte huren eindhoven typologie van soorten omgeving, waaraan structuur en gedrag van een organisatie te relateren zijn, ook het vraagstuk van interorganisationele analyse te bestuderen, waarbij het gaat om het ontrafelen van de onderlinge verwevenheid die bestaat in een netwerk van organisaties. De ontwikkeling van de gedachten rond de ‘organisatie als netwerk’ past in het kader van de interorganisationele samenwerking (zie hoofdstuk 3 en 4).
2.2.8 Theorie van groei en ontwikkeling van organisaties
theorie van groei en ontwik· De theorie van groei en ontwikkeling van organisaties omvat zowel bijdragen die aandacht keling van organisaties kantoorruimte huren den haag vragen voor de stadia van groei en de daarbij behorende organisatiestructuren in economische zin als de studie van groeiproblemen in socio-psychologische zin. Deze problemen worden in het bestek van dit boek wat betreft de technisch-economische managementaspecten aan de orde gesteld in hoofdstuk 2 en 6 en enkele socio-psychologische en agogische aspecten worden in hoofdstuk 2 en 9 behandeld. Bijdragen in deze denkrichting verschijnen vooral sedert 1 970.
2.2.9 Contingentietheorie
contingentietheorie Het uitgangspunt van de contingentietheorie is het motto: ‘situatieafhankelijk’. Er is met andere woorden op voorhand geen ‘beste, voor alle kantoorruimte huren haarlem situaties geldende’ structuur en manier van leidinggeven aan te geven. Aanbevelingen, wetmatigheden en principes hebben slechts een situatiegebonden betekenis en zijn ook als zodanig toe te passen. Deze bijdragen, die opkomen na 1960, beogen een verdieping, verfijning en nuancering te bieden die veelal op empirische onderzoeksresultaten zijn gebaseerd.
Bijdragen aan de theorievorming uit deze denkrichting zijn in elk hoofdstuk van dit boek verwerkt.
Als we de verschillende kantoorruimte huren tilburg bijdragende denkrichtingen in de theorievorming plaatsen in hun relatie tot de in dit boek behandelde kerntaken in management, dan ontstaat het beeld als in figuur 2.1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *