Marktwerking in de gezondheidszorg

Marktwerking in de gezondheidszorg drijft organisatie en huisvesting nog verder tot elkaar Ziekenhuizen zijn op zoek naar een eigen profiel. Er is daarnaast een nieuw organisatiemodel nodig, en een nieuwe organisatie verlangt nieuwe huisvesting. In de ziekenhuissector voltrekt zich op dit moment een omslag die onomkeerbaar is. De overstap naar de vrije markt en – dus – concurrentie gaat snel. De zorgaanbieders worden geprikkeld goede kwaliteit te leveren tegen een goedkoop kantoor huren eindhoven scherpe prijs. De marktwerking in de zorg leidt tot een significante koerswijziging. Zo vindt een verschuiving plaats van aanbod- naar vraagsturing. De patiënt wordt consument en gaat niet meer vanzelfsprekend naar het ‘eigen’ ziekenhuis in de buurt. Er wordt geshopt op grond van behoefte, kwaliteit en reputatie en niet meer op nabijheid. Er moet nu nog meer rekening worden gehouden met de consumenten en andere belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. De overheid houdt als marktmeester wel goedkoop kantoor huren den haag een oogje in het zeil, want er mogen geen patiënten buiten de boot vallen. In de strijd om de gunst van de cliënt ( patiënt) of het contract (verzekeraar) moeten ziekenhuizen klantgericht werken, hun diensten nog nadrukkelijker afstemmen op de wensen 362 H UISVESTI NGSMANAGEM ENT 1 1.1.1 en behoeften van cliënten en zorgen voor een gevarieerd aanbod van diensten die zo goed mogelijk aansluiten op de individuele behoeften van cliënten. Innovatie zoeken zij in de customer intimacy en de beleveniszorg. Patiënten beweren dat de medische kwaliteiten leidend zijn bij de keuze van het ziekenhuis, maar in de praktijk blijkt dat zij ondanks goedkoop kantoor huren haarlem de invoering van prestatie-indicatoren voor de zorg niet in staat zijn de medische kwaliteit van een arts te beoordelen. De zorgaanbieder wordt niet afgerekend op medische professionaliteit, maar op bijzaken zoals de glimlach van de verpleegster, de kwaliteit van de maaltijd, de afstand tot de parkeerplaats en de uitstraling van de huisvesting. Het inzicht dat klanten de kwaliteit van de medische zorg beoordelen op basis van omgevingsfactoren leidt ertoe dat veel ziekenhuizen zoeken naar speerpunten die patiënten aanspreken maar vanuit het oogpunt van goede medische zorg bijzaken zijn, zoals service of toegankelijkheid. In de overstap van de aanbodnaar vraaggerichte medische zorg zoeken de ziekenhuizen naar een bijpassend profiel. Het accent verschuift van be good and teil it naar be good and prove it. Generieke claims worden vervangen door specifieke beloften en de eenduidige categorie ziekenhuizen splitst zich af in subcategorieën. Zo presenteren goedkoop kantoor huren tilburg centrum de Isala Klinieken uit Zwolle zich als centres of excellence, het MMC te Veldhoven en Eindhoven met ‘Zorg met een accent’, het Martiniziekenhuis in Groningen met een gebouw als healing environment. De aandacht van ziekenhuisbestuurders en hun Raden van Toezicht is de laatste jaren vooral uitgegaan naar kostenbeheersing en efficiëntie. Nu is de tijd om meer aandacht te schenken aan opbrengstverhoging. Dat vereist een integrale visie waarin de bedrijfsvisie van de ziekenhuisorganisatie synchroon loopt met de huisvestingsvisie. Wie een heldere positionering kiest, moet met veel factoren rekening houden, waaronder doelgroepen, de persoonlijke affiniteit van de medische staf, de boegbeeldfunctie van de directie, het bestuursmodel en de betrouwbaarheid van het financiële beleid. De gemaakte keuzes hebben gevolgen voor de huisvesting die de organisatie faciliteert. Huisvesting is een strategisch goed: van kostenpost naar exploitatie-item ter ondersteuning van de business! Wie zich niet weet te profileren trekt geen patiënten. En wie dat niet doet, gaat failliet. Ook dat is een kwestie van marktwerking. De zorg moet leiden tot een betaalbaar, efficiënt, doelmatig ingericht zorgstelsel. Daarbij moeten kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van zorg gegarandeerd blijven. Wel zijn er risico’s: continuïteitsrisico’s voor de zorgaanbieders en kwaliteitsrisico’s voor de patiënt. Ziekenhuisorganisaties zijn financieel verantwoordelijk voor de investeringen in de huisvesting en in zorginnovaties. Dit betekent dat de investeringen moeten worden terugverdiend met de zorgproductie. Dat is lastig, omdat de ziekenhuisorganisaties zorg leveren in een prijsvechtmarkt, waarin zorgaanbieders elkaar op prijs beconcurreren om contracten met verzekeraars binnen te halen. Hoge huisvestingskosten of zorginnovaties verhogen de kostprijs, waardoor ondernemende ziekenhuisorganisaties zichzelf bij productieonderhandelingen uit de markt prijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *