Lean nog te vaak ongestructureerd

Lean nog te vaak ongestructureerd
Nederlandse bedrijven ‘zeggen’ bezig te zijn met lean. Maar vooralsnog wordt er door allerlei managers vooral over lean gepraat. Bezig zijn met lean zoals Toyota’s Taiichi Ohno het bedoelde zijn er maar weinig. De focus bij zowel productiebedrijven als dienstverleners ligt te veel op lean benaderen vanuit de instrumentele kant, maar zou meer op basis van de lean-gedachtegang moeten plaatsvinden. Tijdens een masterclass SCM (supply chain management), georganiseerd door Capgemini, ging een van de presentaties over Jean. Een van de consultants deed de uitspraak dat uit onderzoek kantoor huren eindhoven van Capgemini bleek dat er in Nederland maar weinig bedrijven zijn die echt gestructureerd met lean werken. Deze uitspraak is de aanleiding voor dit artikel, want is het inderdaad zo dat Nederlandse bedrijven Jean niet zo oppakken als de bedoeling was van Toyota’s Taiichi Ohno?
Instrumenten SS, Auto-Quality Jidoka, Poka-Yoke & Andon en kaizen zijn alle instrumenten die passen binnen het lean-gedachtegoed, of beter gezegd, het zijn instrumenten die ondernemingen kunnen inzetten om verspilling binnen een bedrijf tegen te gaan. Het gaat volgens Ohno om verspilling te voorkomen. ‘Het enige wat we doen, is kijken naar de tijd vanafhet moment dat kantoor huren den haag de klant ons een order geeft, tot het punt waarop we het geld ontvangen. En we reduceren die tijd door de niet-waardevolle verspillingen te verwijderen:
Eenvoudige stappen Lean is een gedachtegoed, maar begint vrijwel altijd met eenvoudige stappen, die bestaan uit het toepassen van instrumenten om efficienter te werken.
‘Maar als je SS oppakt binnen je bedrijf, wil dat nog niet zeggen dat je ook “Jean” bent; is de mening van Dick van Teeffelen, zelfstandige, maar eerder binnen Nefit betrokken bij de invoering van Jean in de Drentse productielocatie. ‘Ook kan het niet zo zijn dat een werknemer zegt “we doen aan Jean omdat de directeur het zo wil”. Zoiets is onzin, Jean werkt alleen als het breed wordt gedragen in de organisatie. Pas na een aantal jaren zu! je de echte voordelen van Jean gaan zien, het implementeren kantoor huren haarlem kost gewoon tijd; stelt Van Teeffelen.
Genoeg aandacht Congressen, masterclasses, artikelen, het onderwerp lean heeft de afgelopen jaren voldoende aandacht gekregen. In de wandelgangen waren termen als SS en kaizen ookveelgehoord, maar er gestructureerd mee aan de slag gaan gebeurde nog te weinig. Dat is ook de mening van Hesse! Visser, adviseur, auteur en docent op leangebied: ‘Lean is niet alleen minder neerzetten ende boel opruimen. Je moet het eerst in het DNA van het personeel krijgen en de directie erachter hebben staan voordat je resultaten kunt verwachten. Bij de mensen die het in gang moeten zetten en houden dient bewustwording kantoor huren tilburg te worden gecreeerd. Aan de directie is het dus niet de taak om alleen “gij zult Jean doen” te verspreiden. Doen ze dat wel, dan wordt het door het personeel gezien als trucje om goedkoper tewerken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *