Kosten, opbrengsten en rendement

Kosten, opbrengsten en rendement
Vastgoed heeft een prijs: een bouwsom, een koopsom of een huurprijs. Tot die prijs
behoren alle kantoorruimte huren den haag centrum bijkomende kosten van verwerving. Met name bij het verwerven door
bouw bestaan deze bijkomende kosten – naast grondprijs en aanneemsom – uit een
groot aantal componenten: overdracht, adviezen, administratie, directie, toezicht,
aansluitingen, risicoverrekening, verzekeringen, belastingen, rentekosten.
In geval van huur leidt de prijs direct tot periodekosten. In geval van verwerving in
eigendom wordt de prijs voor een meerjarige gebruiksperiode in één keer betaald. Het
bedrag wordt betaald met eigen vermogen en/of met  kantoorpand huren Haarlem  vreemd vermogen. We spreken
over interne en/of externe financiering.
Beslag op eigen vermogen vloeit terug door winst en afschrijving op het befrijfspand te huur in Eindhoven vastgoed
( cash flow). Over vreemd vermogen wordt periodiek rente en aflossing betaald, gebaseerd
op lineaire, annuïteiten-, dynamische (klimlening) of anderszins bepaalde aflossingsschema’s
over de looptijd. De rente wordt periodiek herzien, afhankelijk van de
overeengekomen rentevastperiode en de renteontwikkeling.
Om de risico’s van periodieke betalingen te verkleinen, worden door de kantoor huren Tilburg geldverstrekker
zekerheden geëist in de vorm van:
– liquiditeit en solvabiliteit;
– garanties ( overheid, fondsen ) ;


borgstelling (hypotheek) .
Vermogen vastge(be)legd in vastgoedmiddelen over een meerjarige periode noemen
we een investering. Deze investering wordt op de balans gewaardeerd als vast actief.
Jaarlijks wordt op dit vast actief afgeschreven op een lineaire, annuïteiten-, dynamische
of anderszins bepaald afschrijvingsschema over de economische levensduur.
Aflossing ( uitgave) en afschrijving (last) hoeven niet aan elkaar gelijk te zijn, evenmin
als de betaalde rente ( uitgave) en toegerekende rente (last ) .
De periodekosten omvatten alle over een periode aan vastgoed t o e t e rekenen lasten. D e
(jaarlijkse) periodekosten kunnen d e volgende onderdelen omvatten:
huur;
erfpacht grond;
afschrijving investeringen;
betaalde of toegerekende rente over investeringen;
energie;
schoonmaak;
onderhoud;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.