Interne specialisatie

Gerelateerde afbeelding

Bij interne specialisatie worden de te verrichten werkzaamheden gegroepeerd op basis van het eindresultaat. Als wederom het voorbeeld van een productiebedrijf van meubilair genomen wordt, zien we dat bepaalde personen zich alleen bezighouden met het vervaardigen van stoelen. Dit houdt alle taken in: van het ontwerpen van stoelen, het inkopen van het materiaal, het zagen van het hout voor de stoelen, het in elkaar zetten tot het verkopen van de stoelen. Alle werkzaamheden die alleen met de stoelen te maken hebben, worden dus samengebracht. De natuurlijke samenhang van de te flexplek huren eindhoven verrichten werkzaamheden blijft intact. Dezelfde aanpak wordt toegepast voor de tafels en kasten. Interne specialisatie kan, niet alleen, betrekking hebben op producten, maar kan ook betrekking hebben op markten of afnemers en geografische gebieden, de zogeheten (P)roduct-, (M)arkt- en (G)eografische indeling (zie figuur 9.4).
Verschillen De keuze tussen interne differentiatie en interne specialisatie is afhankelijk van de gegeven situatie van de organisatie. Interne differentiatie wordt bijna altijd toegepast in kleine organisaties. Wanneer een bedrijf een bepaalde omvang heeft bereikt en daarnaast bijvoorbeeld ook nog verschillende producten vervaardigt en verkoopt, ontstaat een basis voor interne specialisatie binnen de organisatie. In zijn algemeenheid hebben differentiatie en specialisatie de volgende voor-en nadelen.
Voordelen van interne differentiatie: • efficiënt gebruik van de beschikbare werkkracht, omdat deze voor meer activiteiten kan worden ingezet; dus een hoge bezettingsgraad; • het bereiken van grote vaardigheid en routine; • door het groeperen naar gelijksoortigheid ontstaan goede mogelijkheden tot automatisering.
Nadelen van interne flexplek huren haarlem differentiatie: • coördinatieproblemen door het doorbreken van de samenhang van de bewerkingsprocessen; • eentonigheid van het werk; • geringe flexibiliteit van personen door het gericht zijn op een of enkele bewerkingen.
Voordelen van interne specialisatie: • beter gewaarborgde coördinatie tussen de bewerkingsprocessen; • kortere communiciatielijnen en snellere probleemoplossing; • minder eentonig werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.