In de praktijk

In de praktijk

In de praktijk zullen de  kantoorruimte huren den haag centrum eisen van de gebruiker ten aanzien van het gebouw in de loop der tijd doorgaans alleen maar toenemen, als gevolg van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, wettelijke eisen en modegrillen. Het kantoor huren Tilburg is daarom realistisch om in de praktijk uit te gaan van een toenemend eisenverloop bij de gebruiker. In dit hoofdstuk gaan we dan ook in de meeste gevallen uit van een toenemend eisenverloop ten aanzien van het vastgoed. Het is echter ook zeer wel mogelijk van een constant eisenverloop uit te gaan. Aanhangers van een constant eisenverloop redeneren dat de ontwikkeling van de vraag naar vastgoeddiensten onvoorspelbaar blijkt te zijn over een periode langer dan vijf jaar. Vanwege de onzekerheid over de mate van verandering van het eisenverloop gaat men uit van een constant eisenverloop.
Na de oplevering heeft het gebouw een bepaald technisch prestatievermogen. De gebruiker heeft bepaalde eisen ten aanzien van dit prestatievermogen. Om niet direct bij de ingebruikname van een gebouw te moeten constateren dat deze voor de beoogde doelgroep niet voldoet, zorgt men dat het prestatievermogen bij ingebruikname hoger is dan de komende tijd minimaal wordt vereist voor gebruik. Vandaar het overschot op tijdstip t . De eisen van de gebruiker zullen doorgaans stijgen, terwijl het prestatievermogen van het gebouw in het algemeen afneemt. Op tijdstip t zijn

de eisen gelijk aan het prestatievermogen van het  kantoorpand huren Haarlem gebouw. Na tijdstip t: voldoet het gebouw niet meer aan de oorspronkelijke eisen die de gebruiker aan het gebouw heeft gesteld, maar nog wel aan de minimale eisen die de gebruiker aan het befrijfspand te huur in Eindhoven gebouw heeft gesteld (de acceptatiegrens). Op tijdstip t, is het prestatievermogen van het gebouw gedaald tot aan de minimumeisen van de gebruiker van het gebouw. Het is reëel te veronderstellen dat het moment dat vraag naar en aanbod van vastgoeddiensten in negatieve zin niet op elkaar aansluiten, zich voor het eerst voordoet op tijdstip t . De gebruiker zal of in het bestaande gebouw investeren door onderhoud te plegen om zo het prestatievermogen van het gebouw te vergroten of een ander gebouw betrekken dat wel aan zijn eisen voldoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.