Human Resource Management

Gerelateerde afbeelding

Brengt de baan veel veranderingen met zich mee? Ondernemingen die snel groeien en veranderen, dwingen werknemers om mee te groeien en te veranderen. Hierdoor krijg je een blijvende voorsprong op andere werknemers. 5 Is de onderneming een EOC of FPF? Een EOC (Employer of Choice) is een onderneming waarvoor iedereen wil werken. Als je voor deze onderneming werkt, maakje kennis met de beste ‘business practices’. Vanuit zo’n onderneming is het heel eenvoudig om bij een andere organisatie aan het werk te komen. Een FPW (Fun Place to Work) is een (vaak kleinere) onderneming met een zeer aansprekende en unieke bedrijfscultuur en met prettige medewerkers. In het algemeen is het een organisatie waar iedereen veel beslissingen mag nemen. Er heerst een sterke teamgeest en er is weinig bureaucratie. Soms is een onderneming deels een EOC en deels een FPW.
Ten slotte grijpen politieke beslissingen zoals op het gebied van de aard politieke beslissingen en omvang van het sociale zekerheidsstelsel, ontslagbescherming en de hoogte van flexplek utrecht minimumlonen, direct in op de omvang van het aanbod van werknemers.
Door de hiervoor geschetste ontwikkelingen worden nieuwe en hogere eisen gesteld aan organisaties. Een van de belangrijkste hiervan is de eis tot flexibiliteit ofwel wendbaarheid. nexibiliteit Het wezenlijkste kenmerk van organisaties is dat er mensen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Hiertoe zullen de productiefactoren (arbeid, natuur, kapitaal, ondernemen en informatie) optimaal op elkaar afgestemd moeten worden. Dit afstemmen is mensenwerk. Het zijn dan ook de mensen die bepalend zijn voor de flexibiliteit van de organisatie.
Om als organisatie succesvol te zijn is het noodzakelijk binnen de organisatie een omgeving te creëren die erop gericht is de flexibiliteit en de mobiliteit van de mensen te vergroten. Dit staat of valt met de inzet en motivatie van mensen en het gebruik dat er gemaakt wordt van hun talenten en creativiteit.
Voor het optimaal kunnen benutten van de kwaliteiten van mensen, zal het personeelsbeleid geïntegreerd moeten zijn met het strategisch management. Hierdoor ontstaat een nauwe relatie tussen de afstemming van de organisatie op haar omgeving en het daarbij te voeren personeelsbeleid. De managementbenadering die wil komen tot een geïntegreerde aanpak van het strategisch management en de menselijke kwaliteiten in een organisatie, wordt Human Resource Management genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *