het type vastgoed

het type vastgoed

Vastgoedcyclus
Als we ons oriënteren op de Kleine kantoorruimte te huur in s’gravenhage vastgoedmarkt is het in de eerste plaats van belang onderscheid te maken naar het type vastgoed. Daarbij is de volgende indeling het grote bedrijfsruimte huren in tilburg meest gangbaar:


– woningen;
– commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijfsruimte, horeca/hotels);
– overig vastgoed (bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, sportcomplexen).
Het onderscheid naar het type vastgoed wordt dus vooral bepaald door het gebruik ervan. Daarbij geldt dat woningen en commercieel vastgoed in principe worden ontwikkeld voor de ‘markt’ van consumenten en bedrijven. De kantoor huren eindhoven airport categorie overig vastgoed heeft vooral een faciliterende functie en de ontwikkeling hiervan komt op andere gronden tot stand. Deze categorie zal daarom in het vervolg buiten beschouwing worden gelaten. De omvang van de Nederlandse vastgoedmarkt kan op basis van een aantal verschillende criteria worden bepaald. De meest voorkomende criteria zijn volume en waarde. De volume-eenheden waarin vastgoed wordt uitgedrukt verschillen daarbij van elkaar. Woningen worden doorgaans uitgedrukt in aantallen, terwijl voor commercieel vastgoed meestal het kantoor huren eindhoven airport aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak (nr wo) wordt gehanteerd. Daarnaast wordt de uitgifte van bedrijventerreinen veelal uitgedrukt in een grondeenheid, de hectare (ha). In

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *