Het prestatievermogen van een vastgoedobject

Al deze vragen kunnen worden afgehandeld met behulp van de VKM. Het prestatievermogen van een vastgoedobject laat zich moeilijk in één waarde uitdrukken. Immers, het prestatievermogen is een optelsom van diverse aspecten met ieder voor zich karakteristieke meetwaarden. Er is geen rekenkundige formule die daarin voorziet. De VKM fungeert als bedrijfspand huren eindhoven checklist – een nalooplijst om essentiële boodschappen niet te vergeten – en draagt bij aan de discussie over gebouwkwaliteiten. 211 7.2. 1 VASTGOEDMANAGEMENT Figuur 7-4 Onderbouwing van de VastgoedKwaliteitsMeetlat Belanghebbende/ gebruikers Strategie/beleid PVM praktijkervaring NEN2658, NL-Sffi, STABU-codering Wet- en regelgeving (overheid, extern) Aspecten Interne randvoorwaarden Externe randvoorwaarden · Beeld • Ruimtelijk · Functioneel · Technisch · l1ltern · Extern · Omgeving · Terrein · Gebouw · Ruimte (categorie) Kwaliteitsklasse Voorbeeld: Sanitaire ruimte (BOO 32- Functionele aspecten gebouw 32.3 bedrijfsruimte huren den haag Toegankelijkheid 32.3.2. Bereikbaarheid De VKM is bedoeld om te worden toegepast bij het beoordelen van gebouwen in gebruik of bij het (her)ontwikkelen van gebouwen, vanaf de initiatieffase. Dat wil zeggen: vanaf het moment dat de behoefte aan huisvesting is onderkend, gevolgd door de vastlegging van het huisvestingsprobleem of een onderzoek naar de noodzaak van huisvesting tot en met de uitvoering van het project. De opgenomen items kunnen worden gehanteerd als aanwijzingen bij het beoordelen van gebouwen of bij het opstellen van Programma’s van Eisen. De volgende aspecten worden onderscheiden: 00 Huisvestingsvisie1 10 bedrijfspand huren haarlem Beeldverwachting omgeving2 11 Ruimtelijke aspecten omgeving3 12 Functionele aspecten omgeving4 13 Technische aspecten omgeving5 20 Beeldverwachting terrein2 21 Ruimtelijke aspecten terrein3 22 Functionele aspecten terrein4 23 Technische aspecten terrein5 30 Beeldverwachting gebouw2 31 Ruimtelijke aspecten gebouw3 32 Functionele aspecten gebouw4 Fysieke en functionele vertaling van de organisatie naar de huisvesting. Bevat specifieke vragen voor het managementteam van de te huisvesten organisatie. Aan de hand van de bedrijfspand huren Tilburg vragen moet duidelijk worden waar de organisatie met haar huisvesting over het algemeen heen wil en welke algemene eisen en wensen aan de huisvesting worden gesteld. 2 Beeldverwachting/esthetica: mate van representativiteit en herkenbaarheid. 3 Ruimtelijkheid: maten, afmetingen, relaties en flexibiliteit van de ruimten, zoals afstanden en oppervlakte. 4 Functionaliteit: mate van bruikbaarheid, geschiktheid en duurzaamheid, zoals toegankelijkheid, veiligheid, flexibiliteit, capaciteit, enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *