Het groeien van populariteit

Met het groeien van populariteit van het concept groeit ook het aantal critici: haalbaarheid en winstgevendheid zouden niet realistisch zijn en tevens kantoor huren eindhoven zijn er duurzaamheidaanhangers die stellen dat het slechts hetzelfde verhaal in een nieuw jasje is. In deze paragraaf diepen we het C2C-concept uit om meer duidelijkheid te krijgen. Ook gaan we kort in op de toepasbaarheid van het concept.
9.2.1 Detaillering van het C2C-concept Om het effect van het concept op de bedrijfskunde en logistiek te bepalen en te begrijpen moet het concept volledig duidelijk zijn. We proberen in deze subparagraaf het concept cradle-to-cradle te concretiseren en tastbaar te maken. Braungarten McDonough (2002) beschrijven in detail hoe het concept tot stand is gekomen en wat de achterliggende kantoor huren den haag gedachte is. In de hoofdstukken wordt chronologisch uiteengezet welke toepasbaarheid het concept heeft en worden praktijkvoorbeelden besproken. Door het innovatieve karakter van het concept is theorievorming op dit gebied volop in ontwikkeling. Theorievorming geschiedt op dit moment vaak binnen wetenschap met publicaties op het internet. Op verschillende websites die zijn opgenomen in de literatuurlijst van dit document zijn actuele onderwerpen en ontwikkelingen te vinden. C2C is een concept dat zieh probeert te onderscheiden van duurzaamheidsconcepten. De grondleggers van het concept spreken in hun boek en vele lezingen dan ook over een andere manier van denken. Volgens hen is het van oudsher zo dat bij duurzaamheidsconcepten binnen een incorrect vastgesteld begrippenkader wordt geredeneerd. Een veel naar voren komende kreet hierbij is: ‘produceer niet minder siecht maar produceer goed’. Voorheen hebben volgens de bedenkers van C2C verschillende concepten, organisaties en belangenverenigingen zieh gericht op het verminderen en beperken van de negatieve effecten kantoor huren haarlem van productie voortkomend uit de industriele revolutie, een na”ieve benadering die uitgaat van de mens als een vervuiler en een schuldvraag toekent. Braungarten McDonough (2002) beschrijven, in hun boek en het uitgewerkte concept, een visie die verdergaat. In hun analyse stellen ze dat tijdens de industriele revolutie waarbij echte massaproductie ontstond een maat is gesteld die niet meer overeenkomt met de huidige denkwijze en ontwikkelde kennis. Ze argumenteren in het boek dan ook dat het onvermijdelijk is deze revolutie opnieuw te bekijken met de huidige kennis over verschillende effecten van stoffen. In het C2C-concept stellen zij dat de totstandkoming van een prod .uctsamenstelling op andere gronden moet plaatsvinden. Hierbij stellen zij dat de mens moet worden gezien als onderdeel van de natuur en net als andere onderdelen van de natuur moet bijdragen aan circulatie. Een veelgemaakte vergelijking is die met een boom. Alles wat een boom achterlaat is voedsel voor andere onderdelen van de natuur. Ons afval zou moeten dienen als voedsel voor de natuur. Door de huidige samenstelling van producten en grondstoffen is dit niet meer het geval waardoor een breuk ontstaat in de natuurlijke circulatie. Door de chemische combinaties die door ons worden gecreeerd is het haast onmogelijk geworden voor de natuur kantoor huren tilburg om deze weer op te nemen in cfe circulatie. Het C2C-concept stelt dat de basis van het gebruik van grondstoffen kritisch moet worden bekeken. Er dient volgens het concept alleen gebruikgemaakt te worden van homogene grondstoffen, grondstoffen die oneindig opnieuw kunnen worden hergebruikt en dus oneindig doorcirculeren zonder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *