Het doorrekenen van projecten

Bij het doorrekenen van projecten gebruiken we vaak één rente of disconteringsvoet om bijvoorbeeld een netto contante waarde te berekenen. Ook bepalen vergaderruimte huren eindhoven we veelal één interne rentevoet (IRR). Deze benadering geeft inzicht in het project maar veronderstelt een aantal zaken. Zo gaat de berekende IRR er vanuit dat het project met één vermogenscomponent wordt gefinancierd en dat de financieringslasten gelijk zijn aan de IRR. Bij het disconteren wordt soms de WACC (de Weighted Average Cost of Capita!) gebruikt. De WACC berekenen we op basis van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, de rendementseis die we op eigen vermogen stellen en de kosten (rente) van vreemd vermogen. In de WACC houden we in sommige gevallen ook rekening met het feit dat we kosten vergaderruimte huren den haag van vreemd vermogen in mindering kunnen brengen op de winst voor belasting. Verder veronderstelt een benadering met de WACC dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen gelijk blijft over de financieringsperiode evenals de kosten van eigen en vreemd vermogen. Als we ons bewust zijn van deze vereenvoudigingen, dan kunnen we deze methode gebruiken. Zo voldoet een project met een IRR kleiner dan de berekende WACC mogelijk niet aan de rendementseisen. Om een beter inzicht te krijgen in de werkelijkheid is het zinvol om de kasstromen duidelijk te splitsen in kasstromen in verband met vreemd vermogen en die met eigen vermogen. Op die manier kunnen we ook in complexere situaties een beter inzicht krijgen in vergaderruimte huren haarlem bijvoorbeeld de kasstroom op eigen vermogen en het rendement op eigen vermogen. Situatie In deze casus gaan we in op de consequenties van de impliciete aannamen van het hanteren van de WACC en wat het betekent als we de kasstromen scheiden in een financieringsen eigen vermogen kasstroom. We gebruiken daarvoor een fictief project met een exploitatieperiode van 5 jaar en de hieronder genoemde uitgangspunten over kasstromen. Uitgangspunten – Investering: € 1 .000.000 begin jaar 1 (= jaar 0) – Investering: € 1 .000.000 jaar 1 – Investering: € 1 .000.000 jaar 2 – Netto kasstroom: 0, jaar 0 t/m 3 – Netto kasstroom: € 2.000.000 jaar 4 – Netto vergaderruimte huren tilburg kasstroom: € 2. 500.000 jaar 5 – Rente op lening: 7,0% per jaar – Rendementseis eigen vermogen: 1 5,0% per jaar – Percentage eigen vermogen: 30,0% HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 2 77 Vragen A Bereken de IRR van het project B Het project wordt gefinancierd met een aflossingsvrije lening van € 2.000.000 af te sluiten eind jaar 2 tegen een rente van 7,0%. 1. Wat is het rendement op eigen vermogen? 2. Wat is de IRR van het project? 3. Hoe is de verhouding eigen en vreemd vermogen over de looptijd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *