Het Boek van de Waarheid

Gerelateerde afbeelding

“De eerste dag van onze ontmoeting heb ik je iets verteld over het genootschap Terra Nova, een genootschap dat de nieuwe aarde voorbereidt. De kennis van Het Boek van de Waarheid is alleen toegankelijk voor de leden van dit genootschap. De exacte inhoud van Het Boek van de Waarheid blijft voor jou een geheim, totdat je toetreedt tot ons genootschap. In je opleiding leer ik je de vier stappen om toegang te krijgen tot de vierde dimensie. Daarmee heb je al een groot gedeelte van de geheime kennis te pakken. Maar het echte, baanbrekende inzicht krijg je pas te horen als je wordt geïnaugureerd en officieel toetreedt tot ons genootschap. De komende dagen ga je de vier stappen doorlopen om toegang te krijgen tot de vierde dimensie. Je gaat inzicht krijgen in hoe toeval werkt en hoe je kunt werken met de vierde dimensie. Maar eigenlijk ga je dus leren hoe magisch ons leven werkelijk is.11 We halen beiden nog een kop koffie en gaan weer aan de zware houten tafel in het midden van de bibliotheek zitten. Nog altijd zijn er geen studenten in deze studieruimte, waar zoveel wijsheid ligt opgeslagen. “De eerste stap om deze vierde dimensie beter te kunnen begrijpen, is om alle vooroordelen over hoe de wereld in elkaar zit, los te laten. Een voorbeeld van zo’n vooroordeel is het eeuwenoude dogma dat onze geest fysiek in ons hoofd zit. Dat is onjuist. Ondanks vele jaren onderzoek heeft nog geen wetenschapper kunnen aantonen waar in onze hersenen de herinneringen fysiek liggen opgeslagen. Anders gezegd: het is hoogstwaarschijnlijk dat onze geest zich ook buiten ons lichaam bevindt en dat deze is aangesloten op het collectieve veld dat alles omvat. Herinneringen zitten dus niet in ons hoofd, maar liggen in Het Veld opgeslagen en we maken er kantoorruimte amsterdam zo contact mee.” “Wat bedoelt u met Het Veld?”
“Dat is een goede vraag. Het Veld is een collectief bewustzijn dat we de vierde dimensie noemen. Het is de dimensie waarin tijd en ruimte elkaar kruisen en verleden, heden en toekomst samenvallen. De vierde dimensie is voor het oog niet zichtbaar, maar het is de dimensie van onze ziel waar we met onze geest door de tijd en de ruimte kunnen reizen. Laat ik je een voorbeeld geven van hoe de vierde dimensie werkt: tijdens een dagdroom kun je met je geest op Times Square in New York zijn, terwijl je fysiek gezien op een stoel in Nederland zit. Een ander voorbeeld is wat er gebeurt bij regressietherapie: tijdens een sessie gaan mensen door de tijd terug naar vorige levens en herinneren ze zich details die ze niet kunnen weten. Ook voorgevoelens over toekomstige gebeurtenissen zijn alleen mogelijk, doordat er een collectief veld bestaat. Door de connectie met Het Veld staan we in contact met alles en iedereen. Dat is ook de reden dat uitvindingen vaak op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden en dat er telepathie bestaat. Maar ook paranormale gaven, helderziendheid en intuïtie zijn eigenschappen die tot stand komen doordat we in contact staan met Het Veld. Aboriginals, die in de binnenlanden van Australië wonen, zijn bijvoorbeeld in staat om op telepathische wijze met elkaar te communiceren, zelfs op vele kilometers afstand van elkaar verwijderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *