Het belang van aandeelhouders

In de managementliteratuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen control systems en commitment systems, beheerssystemen en betrokkenheidssystemen. ‘Beheerssystemen zijn sterk hierarchisch en benadrukken verschillen in status. In een controlesysteem zijn de activiteiten van managers erop gericht “productie te draaien”. Betrokkenheidsystemen zijn gericht op kantoorruimte huren eindhoven verhoging van de productie door werknemerstevredenheid. Zij benadrukken decentralisatie en betrekken de werknemers bij het bedrijf.’ Welnu, betrokkenheidssystemen scoren negatief, beoordeeld naar de maatstaf die de onderzoekers zelf aanleggen. Langdurige dienstverbanden tonen een negatieve correlatie met aandeelhouderswaarde, evenals carrieregerichte opleidingen. Hetzelfde geldt voor de rolopvatting van managers als coach en mentor en voor werknemers die het effect begrijpen dat hun werk
heeft voor klanten. Hoe meer werknemers hebben geparticipeerd in een medewerkerstevredenheidsonderzoek, hoe lager de aandeelhouderswaarde. Hetzelfde geldt voor kantoorruimte huren den haag medewerkers die betrokken zijn bij de evaluatie van het werk van hun collega’s en meer nog als zij deelnemen aan de beoordeling van hun baas. Dit bevestigt het beeld van hire and fire, van uitnutting van menselijke capaciteiten op de korte termijn, zonder er veel in te hoeven investeren. Natuurlijk, dit zijn Amerikaanse onderzoeksresultaten, geen Europese. Maar het Amerikaanse model werpt zijn schaduw vooruit. Ook in de beide Euro pese onderzoeken blijkt een negatief verband met training, en meer in het algemeen met een ‘overdreven’ paternalistische zorg voor werknemers. ‘Dat was een schokkende conclusie’, zegt een van de kantoorruimte huren haarlem onderzoekers. ‘Gezien vanuit de afzonderlijke onderneming zou dat ertoe moeten leiden de opleidingsinspanningen te verminderen. Want wat je meer investeert in je werknemer dan je op korte termijn kunt gebruiken, komt wel ten goede aan zijn kansen op de arbeidsmarkt, maar niet aan de onderneming. Op macroniveau schept dat echter een probleem. Dat hebben we gezien in het begin van de jaren tachtig, toen ondernemingen massaal hun bedrijfsscholen sloten. Dat leidde na verloop van tijd tot een tekort aan vaklieden.’ Tsja. .. Het belang kantoorruimte huren tilburg van aandeelhouders is beperkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.