Groepsgewijze fabricage

Groepsgewijze fabricage Bij de groepsgewijze fabricage heeft men een zodanige indeling van machines gemaakt, dat groepen op elkaar gelijkende producten op een logische manier door de werkplaats heen stromen. In figuur 6.14 geven we een voorbeeld van een groepsgewijze indeling.
De indeling van de lay-out vindt plaats op basis van de verschillende groepen producten. Bijvoorbeeld kleine vlakke delen, ronde producten, persdelen en pijpen, worden elk in een eigen productiegroep vervaardigd. De productie kan dan worden opgedeeld in autonome groepen, vaak kantoor huren eindhoven productiecellen genoemd, waarbinnen de werknemers zelfstandig het gehele product vervaardigen. Ze zijn autonoom in het nemen van een aantal beslissingen. In feite kunnen we hier spreken van het bij elkaar brengen van de voordelen van een lijnproductie en een functionele productiewijze. Binnen een productiecel krijgen de werknemers bijvoorbeeld een zekere mate van vrijheid met betrekking tot het indelen van de werkzaamheden. Onderling regelen ze de opname van vrije <lagen of het verrichten van overwerk. De detailbewerkingen behoeven dan niet meer afzonderlijk gepland te worden. Het is van belang dat er een bepaalde capaciteit in taaktijduren per week kantoor huren den haag beschikbaar is. De productiecel krijgt een afgepaste hoeveelheid opdrachten te verwerken en wordt daar als groep op beoordeeld. Hierdoor neemt de onderlinge solidariteit toe. Vanuit de groep kunnen dan initiatieven ontplooid worden ter verbetering van de prestatie. De flexibiliteit in werktijd kan bijvoorbeeld onderling geregeld worden met verschuivende roosters. Binnen de cel moeten de werknemers dan wel verschillende bewerkingen kunnen uitvoeren. Om de capaciteit in uren per week kantoor huren haarlem goed te kunnen verwerken, dient er een overschot aan machinecapaciteit te zijn. Dit is vooral mogelijk bij relatief eenvoudige bewerkingen, waarbij de investering per medewerker relatief laag is. De groepering naar productvorm vergt vaak een tijdrovend vooronderzoek. Dit is van groot belang voor een juiste indeling van de Iay-out. Er moet namelijk naar gestreefd worden dat de onderdelen binnen de cel vervaardigd worden en niet meer naar andere groepen gebracht hoeven te worden. Hierdoor kunnen aanzienlijke verbeteringen in doorlooptijd kantoor huren tilburg worden gerealiseerd. Reducties van tien weken doorlooptijd naar twee zijn geen uitzonderingen. De onderdelen behoeven bijvoorbeeld tussentijds niet meer naar het magazijn. Er zijn zelfs voorbeelden waarbij in de cel geheel zonder documenten gewerkt kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *