Gedrag van groepen en (groeps)productiviteit

Gerelateerde afbeelding

Bij alle denkbare tegenstrijdigheden tussen de verschillende belangen is er ten minste steeds toch één gemeenschappelijk belang, namelijk de instandhouding van de organisatie. Immers, het voortbestaan van deze bron stelt allen in staat (een deel) van de eigen belangen te realiseren. Daarvoor moet (soms) iets ingeleverd worden. Daarvoor krijgt men echter ook iets terug. Soms zal kantoorruimte huren eindhoven het moeilijk zijn om in een organisatie tot een beslissing te komen, bijvoorbeeld bij reorganisatie, verplaatsing van een vestiging, sluiting van een bedrijfsonderdeel. Verschillen in belangen, gevoelens en ervaringen spelen hierbij dikwijls een rol. Natuurlijk kan dan een ‘formele’ stemprocedure worden gehanteerd, maar dit verdient doorgaans geen aanbeveling. Een zeer gebruikelijke vorm van ‘oplossing’ is dan het compromis. Er wordt dan overeenstemming bereikt doordat een ieder wat van zijn eisen, wensen en verlangens laat vallen. Het verschil blijft dan in feite wel bestaan en het is zeker niet uitgesloten dat dit dan later weer terugkomt. Het beste is natuurlijk te streven naar een ‘nieuwe oplossing’, waarin een ieder zich kan vinden en waardoor de oorspronkelijke tegenstellingen worden weggenomen. Vaak ontbreekt daartoe de tijd, maar evenzo vaak misschien de wil, zodat in de meeste gevallen de ‘oplossing’ door middel van domineren van een minderheid (met macht) over kantoorruimte huren den haag een meerderheid of door het sluiten van een compromis totstandkomt (zie paragraaf 9.5).
Mensen in groepen gedragen zich anders dan wanneer zij alleen zijn. Het gedrag van individuen in groepen is meer dan de som van het gedrag van de individuen afzonderlijk. We hebben een groep gedefinieerd als twee of meer met elkaar interacterende en onderling afhankelijke individuen, die bijeen zijn en zichzelf bewust als groep beschouwen. Groepen kunnen formeel dan wel informeel zijn. De meest algemene redenen om in een groep te participeren houden verband met de behoeften aan zekerheid, status, zelfbevestiging, macht, en met de behoefte ergens bij te horen en gestelde doeleinden te kantoorruimte huren haarlem bereiken.
Het gedrag van een groep kan verklaard en voorspeld worden met behulp van de drie zogenoemde ·contingentie ‘variabelen: individuele persoonlijkheidskenmerken, groepsgrootte en de mate van heterogeniteit tussen groepsleden. Heterogene groepen werken effectiever dan homogene. Er bestaat een positief verband tussen algemene kenmerken die in de westerse cultuur positief worden beoordeeld en de productiviteit, het moreel en de onderlinge verbondenheid van een groep. Groepen van kantoorruimte huren tilburg oneven aantal, die groot genoeg zijn om een variëteit aan input te krijgen en klein genoeg zijn om de dominantie van enkele groepsleden te beteugelen, het vormen van subgroepen tegen te gaan en een lange beslissingstijd te voorkomen, functioneren in het algemeen beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *