Gedecentraliseerde divisiestructuur (of SBU-structuur)

Gerelateerde afbeelding

Gedecentraliseerde divisiestructuur (of SBU-structuur)
In de gedecentraliseerde divisiestructuur worden activiteiten gegroepeerd naar de eindprestatie die de doelstelling van de functies vormt naar product, markt of geografisch gebied. De gedecentraliseerde divisiestructuur ontstaat bij een toenemend aantal verschillende product-marktcombinaties of geografische gebieden. Het belangrijkste doel van deze organisatiestructuur is de slagvaardigheid te verbeteren overeenkomstig de behoeften van de verschillende product-marktcombinaties of van de kantoorruimte huren eindhoven geografische gebieden. Elke groep activiteiten wordt dan toegewezen aan een productgroep of aan een divisiemanager. Daarmee wordt voorkomen dat managers beslissingen zouden moeten nemen over producten of gebieden die qua productietechnologie en qua marketingactiviteiten weinig verwantschap vertonen. Op divisieniveau vindt plaats wat in de F-vorm onder de directie is gegroepeerd (zie figuur 6.4). Dit betekent dat de concernleiding zich dan kan richten op strategische planning en ‘control’, bewaking van het prestatieniveau en prestatievermogen van de divisies. Aan de topleiding is dikwijls een aantal centrale diensten opgehangen: kantoorruimte huren den haag financiën, ondernemingsstrategie, juridische zaken en dergelijke. Deze staan niet alleen ten dienste van de topleiding maar kunnen ook vanuit de divisies worden benut.
In figuur 6.14 is een divisiestructuur – of strategische business unit – schematisch weergegeven. In deze structuur bevindt zich tussen de business unit en de top een extra managementlaag. Onder deze divisielaag zijn verschillende business units gegroepeerd op basis van kantoorruimte huren haarlem samenhangende activiteiten.
Potentiële voordelen van de divisielaag hebben met name betrekking op het realiseren van synergievoordelen bij samenhangende activiteiten. De divisies vervullen dan ofwel de rol van adviseur ofwel de rol van coördinator. Dit betekent overigens wel dat er relatief hoge kosten zijn verbonden aan de divisielaag. Deze kosten moet de divisie terugverdienen door waarde toe te voegen. De keerzijde van de medaille is dat de divisie de neiging heeft macht naar zich toe te trekken door een eigen, vaak snel kantoorruimte huren tilburg groeiende staf te ontwikkelen. Dit leidt tot een vergroting van de afstand tussen top en werkvloer. De voordelen van synergie worden zo tenietgedaan door hogere kosten op divisieniveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *