Functiespecialisatie

Functiespecialisatie Bij functiespecialisatie gaat het om de individuele werkplek, het aantal taken en de variatie in die taken van een individuele medewerker. Functies kunnen horizontaal en verticaal worden gespecialiseerd. Horizontale specialisatie betekent dat er weinig taken worden verricht en dat de variatie klein is. Verticale specialisatie betreft de sturing. Er is dan een scheiding aangebracht tussen uitvoering en beheersing in de rol van een afdelingshoofd (Mobach en Rogier, 1 995, p. 46 1). De auteurs beschrijven de invloed van functiespecialisatie op het bedrijfsgebouw aan de goedkoop kantoor huren eindhoven hand van twee voorbeelden. Het eerste heeft betrekking op het gevangenis- en het tweede op het apotheekwezen. 381 11.4.2 VASTGOEDMANAGEMENT In de koepelgevangenissen uit de 1 9′ eeuw kon één bewaker in het middelpunt van het panopticum alle celdeuren in de gaten houden. Het takenpakket van de gevangenisbewaarder was hierdoor vrij beperkt. Hij had er weinig zeggenschap over (centralisme). De Bijlmerbajes werd – op basis van nieuwe denkbeelden uit de sociale psychologie – heel anders ontworpen. Het goedkoop kantoor huren Den Haag uitgangspunt was decentralisatie, waardoor het takenpakket van het personeel er heel anders uit ging zien. In de Bijlmerbajes gaat het personeel intensiever met de gevangenen om. Er zijn zes torens met elk een eigen directie en er zijn per toren 120 gedetineerden, in afgesloten eenheden met 12 gedetineerden. Dit heeft het takenpakket van het personeel enorm verbreed. Nieuwere gevangenissen bouwen echter voort op de oude koepelgedachte. Het ontwerp van de Bijlmerbajes bleek namelijk niet in overeenstemming te zijn met het managen van de primaire processen in de organisatie. Dat blijkt uit de volgende artikelen: 382 De Bijlmerbajes is gebouwd in de jaren dat de Nederlandse verzorgingsstaat zijn hoogtepunt goedkoop kantoor huren haarlem beleefde (red. jaren zeventig). De tijd van ontzagwekkende koepelgevangenissen waar een alziend oog alle cellen vanuit één centraal punt in de gaten kon houden, leek voorbij. De boef was een ‘gedetineerde’ geworden en de gevangenis een ‘penitentiaire inrichting’. In het eerste ontwerp had het echtpaar Pot-Keegstra de Bijlmerbajes voorzien van een zwembad, een tuinderij en een park vol creatieve toestellen. Maar dat ging zelfs het hervormingsgezinde ministerie van Justitie te ver “. Maar in 1 993 erkende mevrouw Pot-Keegstra dat de Bijlmerbajes niet geworden was wat ze ervan had gehoopt. De paviljoens bleken geen helende werking goedkoop kantoor huren tilburg centrum op de gedetineerden te hebben, maar maakten de exploitatie van de Bijlmerbajes wel veel duurder dan die van een orthodoxe gevangenis. Dit gebouw vreet gewoon geld, aldus de directeur: “Tachtig procent van het totale budget gaat op aan personeel. Een heel nieuw gebouw neerzetten is op de lange termijn goedkoper.” (Bron: NRC Handelsblad, 9 augustus 2000)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *