Factoren met betrekking tot de eigenaar-leider

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als een organisatie niet zelf over alle benodigde middelen beschikt, moet men financiële middelen van buiten aantrekken, kan men samenwerking met een ander bedrijf zoeken en dergelijke. Er zal steeds beslist moeten worden over de wijze waarop kantoorruimte huren eindhoven de middelen het best en economisch verantwoord kunnen worden besteed. Plannen dienen op voldoende en op betrouwbare gegevens met betrekking tot de toekomst gebaseerd te zijn. Dan is het ook verantwoord op basis daarvan beslissingen te nemen. Tijdens de uitvoeringsfase moet de planning uiteraard worden bijgehouden en bijgesteld. Onverwachte ontwikkelingen en plotselinge nieuwe mogelijkheden geven uiteraard aanleiding de plannen te herzien.
2.4. 7 Managementfactoren en groei
Er zijn verschillende factoren kantoorruimte huren den haag die het uiteindelijke succes van een organisatie in belangrijke mate bepalen en waarvan het belang afhankelijk is van het ontwikkelingsstadium waarin een bedrijf zich bevindt. In een op de praktijk gericht onderzoek (van Churchill en Lewis) zijn acht factoren naar voren gekomen, waarvan er vier betrekking hebben op het bedrijf en de bedrijfsorganisatie en vier op de eigenaar.
Factoren met betrekking tot het bedrijf en de bedrijfsorganisatie Financiële bronnen/ middelen: (liquiditeit/ solvabiliteit, inclusief leencapaciteit). Personeel: aantal, specifieke kennis en bekwaamheid van de organisatieleden, in het bijzonder ook op staf- en managementposities. Systeemvoorzieningen: aard, omvang en graad van ontwikkeling van kantoorruimte huren haarlem informatie-, plannings- en controlsystemen. Ondernemingsbronnen: in het algemeen al die factoren die de marktpositie en de positie in de bedrijfstak bepalen. Denk aan: relaties met afnemers en leveranciers, marktaandeel, productie- en distributievoorzieningen, stand technologie, reputatie van de onderneming en dergelijke.
Factoren met betrekking tot de eigenaar-leider Doel van de eigenaar voor zichzelf en voor de onderneming (verwevenheid van zakelijke en kantoorruimte huren tilburg persoonlijke plannen). Operationele kwaliteiten van de eigenaar, dat wil zeggen: de mate waarin hij zelf in staat is belangrijke taken uit te voeren op terreinen van marketing, productie, innovatie, distributie, enzovoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *