Een uitdagend ‘lateraal’ idee

Gerelateerde afbeelding

Een bekend voorbeeld heeft met winkeldiefstal te maken. Een uitdagend ‘lateraal’ idee is: geeft alle artikelen weg, dat lost dit winkeldiefstalprobleem definitief op. Deze ‘tussenoplossing’ genereert daarna bijvoorbeeld het vol
gende idee: ‘hef een entree of laat contributie betalen en pas deze aan aan de omzet’. Met enige aanpassing zijn deze ideeën wellicht later kantoorruimte huren eindhoven bruikbaar. Een op het eerste gezicht vreemd idee kan leiden tot bruikbare gedachten.
Lateraal denken kan dus worden gebruikt om nieuwe ideeën of gezichtspunten te ontwikkelen. Het is niet geschikt voor het systematisch uitwerken en evalueren van ideeën. Dat ligt op het terrein van het logische, verticale denken.
In het besluitvormingsproces kunnen in fase 4 verschillende methoden worden gebruikt om uit de beschikbare alternatieven een verantwoorde keuze te doen. Twee van deze methoden worden hier besproken. Het betreft de beslissingsboom en de beslissingsmatrix.
Beslissin9sboom Een beslissingsboom kantoorruimte huren den haag stelt ons in staat een reeks keuzemogelijkheden en de daaraan verbonden gevolgen onder extern bepaalde omstandigheden visueel weer te geven. Het principe van deze techniek zullen we met behulp van een voorbeeld verduidelijken. In figuur 5 .4 zien we de volgende reeks: keuze, extern bepaalde omstandigheid en resultaat. Het principe kan in relatief ingewikkelde situaties worden toegepast.
Stel dat een bedrijf voor de keuze staat om 3 ,5 miljoen te investeren om een nieuw product op de markt te brengen, óf dit bedrag op de bank te zetten tegen een rente van 10%. Als gekozen wordt voor de eerste mogelijkheid, bestaat er altijd een kans dat concurrenten met een soortgelijk product op de markt komen. Het eigen bedrijf kan hierop reageren door middel van de prijsstelling: hoog, midden of laag. Maar ook de concurrent heeft deze keuzemogelijkheden. Deze situatie kantoorruimte huren haarlem kan door middel van een beslissingsboom worden weergegeven (zie figuur 5.4). Daarin zien we dat elke combinatie van keuzemogelijkheden en extern bepaalde omstandigheden resulteert in een bepaalde winst of een bepaald verlies. Dit voorbeeld kan nog worden aangevuld met het aangeven van de waarschijnlijkheid die men toekent aan elke externe omstandigheid (wel/ geen concurrentie; de
beslissingsmatrix prijsstelling van de concurrent). Daarmee kan de verwachtingswaarde van elke tak van de beslissingsboom worden berekend kantoorruimte huren tilburg en op basis hiervan kan dan worden beslist of het geld zal worden geïnvesteerd in het lanceren van een nieuw product of dat het zal worden vastgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *