Een gestage groei

Gerelateerde afbeelding

Een gestage groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kantoorruimte huren eindhoven kansen voor nieuwe ondernemingen en
nationale en internationale ontwikkelingen ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen kantoorruimte huren den haag van groot belang. De snelle opkomst van de Japanse economie, die begonnen is in de jaren zestig, heeft grote gevolgen gehad, eerst voor de scheepsbouw en later onder meer voor bedrijven die camera’s, horloges en auto’s produceren. Opvallend ook is de sterke opkomst van Aziatische economieën: Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore worden steeds belangrijker. Voor de toekomst is een sterke ontwikkeling te verwachten van grote landen als China (in 2001 toegetreden tot de WTO), India en Indonesië en van kleinere als Vietnam, Thailand en Maleisië. De crisis die in 1997 in die regio ontstond, heeft in de jaren daarna grote gevolgen gehad  voor een groot aantal westerse bedrijven: enerzijds viel een deel van de markt weg, terwijl anderzijds de bedrijven kantoorruimte huren haarlem uit die regio zich op markten in het westen gingen richten. Overigens valt op te merken dat economieën in voormalige Oostbloklanden als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ‘booming’ zijn, zodanig dat onder andere deze landen drempels lijken te passeren en toetreden tot de EU (en de NAVO). Ook valutaschommelingen, die voor internationaal opererende organisaties een zeer grote invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en de winst, zijn van belang. Zo hebben sterke fluctuaties van de dollarkoers enorme gevolgen kantoorruimte huren tilburg voor bedrijven die exporteren naar of importeren uit de Verenigde Staten. Bij een stijging van de dollarkoers wordt de export gestimuleerd en de import afgeremd. Bij een daling is dit net andersom.

402 thoughts on “Een gestage groei

  1. Pingback: sex games'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.