Een andere methode

Ik besloot een andere methode te gebruiken, waarbij ik de mappen niet langer achtereenvolgens doornam. Ik las van alle studenten de antwoorden op de eerste vraag en ging vervolgens over op de tweede. Ik noteerde de cijfers op een cijferblad flexplek huren eindhoven achterin de map, zodat ik de antwoorden kon lezen zonder de cijfers te zien die ik voor de vorige vraag had gegeven. Maar kort nadat ik de nieuwe methode was gaan gebruiken, bekroop mij een ongemakkelijk gevoel. Als ik teleurgesteld was door iemands antwoord op de tweede vraag en het cijfer op het cijferblad wilde opschrijven, zag ik soms dat ik de eerste vraag van die student een hoog cijfer had gegeven. Ik was dan geneigd het verschil kleiner te flexplek huren den haag maken door het tweede cijfer te veranderen, een neiging die lastig te weerstaan bleek. Het resultaat was dat de cijfers voor de vragen van een enkele student vaak flink verschilden en dat deze gebrekkige samenhang mij onzeker maakte en frustreerde. Ik had nu nog minder vertrouwen in de uitgedeelde cijfers dan eerst, maar besefte dat dit een goed teken was – een indicatie dat de nieuwe methode beter was. De eerdere consistentie was misleidend; ze riep een gevoel van cognitief gemak op en mijn Systeem 2 had er flexplek huren haarlem volstrekt geen
moeite mee het eindcijfer te accepteren. Door mezelf door het eerste cijfer te laten beïnvloeden bespaarde ik mij het ongemakkelijke gevoel dat ik kreeg als een student de ene vraag zeer goed beantwoordde en de andere zeer slecht. De ongemakkelijke inconsistentie die kwam bovendrijven nadat ik de nieuwe methode ging gebruiken, was reëel: ze weerspiegelde flexplek huren tilburg de ontoereikendheid van één vraag als maatstaf voor beheersing van de stof én de onbetrouwbaarheid van mijn methode van cijfers geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *