Direct rendement

Direct rendement Het directe rendement wordt verkregen uit de vastgoedexploitatie. Het wordt als volgt berekend: 262 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU Direct rendement = huuropbrengsten – exploitatiekosten x l OO% waarde vastgoed einde periode 7.5.1 Omdat de rendementsberekeningen worden gemaakt van vastgoed in exploitatie wordt gerekend kantoorruimte huren in eindhoven met de waarde van vastgoed op het einde van een periode. Onder periode-einde wordt hier verstaan het moment van het berekenen van het rendement. Bij het nemen van investeringsbeslissingen wordt gerekend met investeringen. Hierbij valt te denken aan de navolgende methoden: het bruto- en kantoorruimte huren den haag centrum nettoaanvangsrendement; de methode van de netto contante waarde en daarvan afgeleid de methode van de interne rentabiliteit. In het deel Financiële aspecten van vastgoed zijn voornoemde methoden nader beschreven en zijn de voor- en nadelen van elke methode nader toegelicht. Het brutoen nettoaanvangsrendement wordt als volgt berekend: BAR = brutomarkthuur in het eerste jaar van verhuur x lOO% totale kantoor te huur in Haarlem investering NAR = nettomarkthuur in het eerste jaar van verhuur x lOO% totale investering De brutomarkthuur bestaat uit de huurinkomsten in het eerste jaar van (volledige) verhuur. Bij de NAR worden hiervan de uitgaven aan werving en selectie van de huurders en de uitgaven als gevolg van de exploitatie in het eerste jaar afgetrokken. De NAR-berekening geeft dus een realistischer beeld van het rendement dan de BARberekening, maar het is niet het rendement over de hele investeringshorizon. De NAR kijkt alleen naar de uitgaven in het eerste kleine kantoorruimte huren tilburg jaar van de exploitatie. Bij nieuwbouwprojecten zijn die nagenoeg nul! Onderhoudsuitgaven bijvoorbeeld manifesteren zich in latere jaren. De BAR- en NAR-methode houden hier op geen enkele wijze rekening mee. Het zal duidelijk zijn dat deze uitgaven wel degelijk het rendement van de investering over de hele planperiode beïnvloeden. Uit de BAR volgt de huurkapitalisatiefactor. De huurkapitalisatiefactor is de inverse van de BAR. In een formule: huurkapitalisatiefactor = waarde vastgoed brutohuuropbrengst 1 BAR Bij een geëiste BAR van 1 0% ( BAR=O. l) bedraagt de huurkapitalisatiefactor dus 10. Beleggers zijn dan bereid 10 keer de brutomarkthuur voor het vastgoed te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *