Detailniveau van de inspectie

Detailniveau van de inspectie Om zicht te kunnen krijgen op de kwaliteit zal voor een beoordeling van het vastgoed eerst moeten worden bepaald hoe en op welk detailniveau gegevens moeten worden vastgelegd. Vervolgens wordt bepaald wat er moet worden geïnspecteerd. De volgende vragen moeten dan al zijn beantwoord: – welke objecten (complexen)? – welke subobjecten (subcomplexen)? – moet er binnen een object/complex verder onderscheid worden gemaakt? – welke bedrijfspand huren eindhoven verhuureenheden behoren tot het object/complex (adressenlijst, tussentijds verkochte eenheden, enz.)? – welke ruimten moeten er worden geïnspecteerd (exterieur, interieur, installatieruimten, algemene ruimten, bergingen, enz.)? – welke elementen/onderdelen moeten er worden geïnspecteerd (bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch, enz.)? – hoe om te gaan met door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)? Niet alleen de onderdelen voor inspectie zullen moeten worden bepaald, maar ook het detailniveau. Hierbij moet bedrijfsruimte huren den haag goed worden gelet op het doel van de inspectie. Een te gedetailleerd niveau brengt meer werk met zich mee dan nodig. Eén en ander hangt af van het niveau waarop wordt beheerd (en begroot) . Over het algemeen wordt de buitenschil van een object voor 1 00% opgenomen. Ruimten of onderdelen/elementen die repeterend terugkomen en waarbij een gelijke kwaliteit mag worden verwacht kunnen dan steekproefsgewijs worden geïnspecteerd. Hoe nauwkeuriger de inspectie wordt uitgevoerd, des te nauwkeuriger kunnen de kosten en de kwaliteit van de geïnspecteerde delen worden bepaald. Afhankelijk van het doel zal dus de bedrijfspand huren haarlem gedetailleerdheid van de inspectie moeten worden vastgesteld. Het is mogelijk om – in samenhang met de vraagstelling – de inspectie op vier niveaus uit te voeren: 1. geheel bouwwerk of ruimtelijke delen; 2. elementclusters: een groep elementen met specifieke bijbehorende kenmerken; 3. elementen: fysiek deel van een bedrijfspand huren Tilburg bouwwerk, gekenmerkt door zijn functie; 4. technische oplossing: naar materiaal en uitvoeringswijze gespecificeerd element. 243 7.3.4 VASTGOEDMANAGEMENT De indeling in niveaus komt overeen met de definities in de norm NEN 2634:2002 ‘Termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over kosten en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *