De wetenschappelijke formule voor kennis

Gerelateerde afbeelding

De wetenschappelijke formule voor kennis leidde tot verbluffende doorbraken op het gebied van astronomie, natuurkunde, geneeskunde en talloze andere disciplines. Maar deze methode heeft één groot nadeel: ze kan niets met vragen over waarde en zingeving. Middeleeuwse experts konden met absolute zekerheid aantonen dat moord en diefstal verkeerd zijn en dat de zin van het leven neerkomt op het naleven van Gods wil, omdat de Schrift dat zegt. Wetenschappers kunnen dat soort ethische uitspraken niet doen. Hoeveel gegevens en hoeveel wiskundige virtuositeit je ook tot je beschikking hebt, je kunt er niet mee bewijzen dat moord verkeerd is. Maar menselijke samenlevingen kunnen niet overleven zonder dat soort waardeoordelen. Een manier om deze moeilijkheid het hoofd te bieden was dat de oude middeleeuwse kantoorruimte huren den haag formule werd aangehouden naast de nieuwe wetenschappelijke methode. Bij praktische problemen – zoals het bepalen van de vorm van de aarde, het bouwen van een brug of het genezen van een ziekte -verzamelen we empirische gegevens en maken daar een wiskundige analyse van. Bij ethische problemen – zoals de vraag of scheidingen, abortus en homoseksualiteit wel of niet moeten worden toegestaan raadplegen we onze heilige boeken. Deze oplossing is in talloze moderne samenlevingen gebruikt, van het victoriaanse Engeland tot het eenentwintigste-eeuwse Iran. Maar het humanisme bood een alternatief Naarmate mensen meer vertrouwen in zichzelf kregen, ontstond er een nieuwe formule voor het verwerven van ethische kennis: KENNIS = ERVARINGEN x OPENSTAAN. Als we ethische vraagstukken willen oplossen, moeten we openstaan voor onze innerlijke ervaringen en die uiterst fijnzinnig observeren. In de praktijk komt dit erop neer dat we kennis zoeken door jarenlang ervaringen te verzamelen en onszelf te trainen om daarvoor open te staan, zodat we die ervaringen correct kunnen interpreteren. Wat zijn die ‘ervaringen’ precies? Het zijn geen empirische gegevens. Een ervaring is niet gemaakt van atomen, elektromagnetische golven, eiwitten of getallen. Een ervaring is een subjectief fenomeen dat bestaat uit drie hoofdingrediënten: sensaties, emoties en gedachten. Van moment tot moment omvatten mijn kantoorruimte huren tilburg ervaringen alles wat mijn zintuigen opvangen (hitte, genot, spanning, etc.), alle emoties die ik voel (liefde, angst, woede etc.) en alle gedachten die bij me opkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *