De sS-bestelmethode

De sS-bestelmethode heeft eveneens een vast bestelmoment; nu s genoemd. De bestelserie is echter variabel. De bestelmomenten zijn vast. Als op het vastgestelde bestelmoment de (economische) voorraad kleiner is dan s, wordt een zodanige bestelling geplaatst dat de vergaderruimte huren eindhoven (economische) voorraad hierdoor gelijk wordt aan het niveau S. De hoogte van s en S zijn voorafberekend en worden periodiek in overeenstemming gebracht met veranderingen in de vraag en/ of de levertijd en andere bepalende grootheden. De grootte van de bestelserie wordt bepaald door het verschil van Sen het niveau van de ( economische) voorraad op het bestelmoment. Het sS-systeem vindt toepassing in gevallen waarin slechts periodiek de mogelijkheid tot bestellen bestaat. Ook ingeval een afzonderlijke vergaderruimte huren den haag bestelling relatief du ur is, wordt voor deze methode gekozen. In figuur 4.12 wordt een voorbeeld getoond van het voorraadverloop bij een sS-systeem. Hierbij zijn dezelfde gegevens gebruikt wat de vraag betreft als bij het BQ-systeem. Let op het verschil! Bij een sS-bestelmethode is de kans op uit voorraad raken groter.Levertijd L Levertijd L Mogelijke bestelmomenten Economische voorraad Fysieke voorraad Tijd Men ziet dat het enige tijd duurt, nadat de voorraad onder de bestellijn s is gekomen, voor er een bestelling geplaatst wordt. Hierdoor zal er een hogere bestelgrens aangehouden worden dan bij de methoden met een variabel bestelmoment. De sS-methode wordt toegepast in het geval men veel kleine artikelen nodig heeft bij een leverancier, zoals voorraadaanvullingen in het schap van een winke! met een maximale schapafmeting. De leverancier kan dan de uitleverkosten drukken door alles in een keer te verzamelen en te verzenden. 4.4.3 Vergelijking bestelmethoden BS en sQ De BS-bestelmethode wordt toegepast ingeval er beperkingen zijn in de maximale vergaderruimte huren haarlem voorraadhoogte en/o f de maximale hoeveelheid geld die aan een enkel artikel mag worden besteed. De voorraadaanvulling van een tankstation zal nooit groter kunnen zijn dan het lege gedeelte van de brandstoftank. Bij dure producten, zoals goud of hoogwaardige elektronica, zal er een financie!e beperking kunnen zijn. De sQ-bestelmethode kan gebruikt worden als er bij een leverancier veel bestellingen binnenkomen van verschillende artikelen met een vaste bestelgrootte. Een voorbeeld hiervan is te vinden in bevestigingsmiddelen, zoals bauten en moeren. De beste!- en afleverkosten per artikel zijn vaak relatief hoog. Hier loont het de moeite om bestellingen te bundelen. In de praktijk kamt vaak een combinatie van bestelmethoden voor. Per artikelnummer wordt meestal gekozen voor een van de vier methoden. Veel bedrijven hebben varianten ontwikkeld die afgestemd vergaderruimte huren tilburg zijn op het specifieke karakter van hun productenpakket. Zo zijn er methoden ontwikkeld waarbij in plaats van het bestelmoment het aflevermoment vast is gekozen, omdat de afleverkosten dominant zijn. Dit kamt voor bij verpakkingen, waarbij de transportkosten relatief hoog zijn tegenover de artikelwaarde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *